Rešeno: vstavite več stolpčnih pand

Pandas je zmogljiva in vsestranska knjižnica Python, ki se široko uporablja za obdelavo in analizo podatkov. Ena pogosta zahteva pri delu s podatki je vstavljanje več stolpcev v DataFrame. V tem članku bomo raziskali postopek dodajanja več stolpcev v DataFrame s pomočjo knjižnice Pandas, razpravljali o kodi in se poglobili v povezane funkcije, knjižnice in koncepte, ki vam lahko pomagajo postati strokovnjak za Pandas.

Dodajanje več stolpcev v Pandas DataFrame

Če želite v DataFrame vstaviti več stolpcev, bomo uporabili konkat funkcija, ki je na voljo v knjižnici Pandas. Ta funkcija vam omogoča združevanje več DataFrames enega poleg drugega, bodisi vzdolž vrstic ali stolpcev. Pri vstavljanju novih stolpcev bomo podatkovne okvire združili vzdolž stolpcev. Začnimo z rešitvijo našega problema.

import pandas as pd

# Create a sample DataFrame
data = {
    'A': [1, 2, 3],
    'B': [4, 5, 6]
}
df = pd.DataFrame(data)

# Create new columns to be inserted
new_columns = {
    'C': [7, 8, 9],
    'D': [10, 11, 12]
}
new_df = pd.DataFrame(new_columns)

# Insert new columns into the existing DataFrame
result = pd.concat([df, new_df], axis=1)

print(result)

Postopna razlaga kode

V našem primeru bomo šli skozi postopek korak za korakom, da bomo razumeli, kako deluje koda.

1. Najprej z izvedbo uvozimo potrebno knjižnico, Pandas uvozite pande kot pd. To nam omogoča uporabo funkcij Pandas v našem skriptu.

2. Nato ustvarimo vzorčni DataFrame, imenovan df in nov DataFrame za nove stolpce, nov_df.

3. Za vstavljanje novih stolpcev (new_df) v naš prvotni DataFrame (df) uporabimo pd.concat funkcijo. Z navedbo os = 1, rečemo funkciji, naj se združi vzdolž stolpcev, tako da postavi nove stolpce poleg obstoječega DataFrame.

4. Nazadnje natisnemo nastali DataFrame, da preverimo, ali so bili novi stolpci pravilno vstavljeni.

Napredni primeri uporabe in tehnike

Medtem ko je funkcija concat močno orodje za vstavljanje več stolpcev v DataFrame, lahko naletite na scenarije, kjer potrebujete naprednejše tehnike za doseganje določenih ciljev. V tem razdelku bomo razpravljali o nekaj drugih metodah, ki vam lahko pomagajo postati strokovnjak za manipulacijo DataFrames z uporabo knjižnice Pandas.

  • Vstavite stolpec na določeno mesto

V primerih, ko morate vstaviti stolpec na določeno mesto v DataFrame, je vstavite metoda je dragocena možnost. Ta metoda vam omogoča vstavljanje stolpca pred podanim indeksom. Tukaj je primer kode:

# Insert column 'E' with values [13, 14, 15] before index 1 (after the first column)
df.insert(1, 'E', [13, 14, 15])
  • Vstavi stolpce, izpeljane iz drugih stolpcev

Včasih boste morda želeli vstaviti nove stolpce, izpeljane iz drugih stolpcev v DataFrame. Za ustvarjanje teh novih stolpcev lahko izvedete izračune na obstoječih podatkih. Če želite na primer izračunati zmnožek stolpcev 'A' in 'B':

df['F'] = df['A'] * df['B']

V tem članku smo opisali, kako vstavite več stolpcev v a Pandas DataFrame uporabi konkat funkcijo, se naučili korak za korakom razlage kode in raziskali napredne primere uporabe in tehnike. S tem znanjem lahko zdaj učinkovito manipulirate s svojimi podatki in postanete učinkovitejši pri nalogah analize podatkov.

Podobni objav:

Pustite komentar