Nalutas: pagkakaiba ng javascript sa pagitan ng dalawang petsa

Ang pangunahing problema na nauugnay sa pagkakaiba sa pagitan ng dalawang petsa ay maaaring wala sila sa parehong time zone.

var date1 = new Date(2018, 11, 24);
var date2 = new Date(2018, 11, 30);
var diffDays = date2.getDate() - date1.getDate();

Gumagawa ang code na ito ng dalawang bagong object ng Petsa, isa para sa ika-24 ng Disyembre, 2018 at isa para sa ika-30 ng Disyembre, 2018. Hinahanap nito ang pagkakaiba sa mga araw sa pagitan ng dalawang petsang iyon gamit ang .getDate() na pamamaraan.

Math na may mga petsa

var date = bagong Petsa(); // 1/1/0001 var date2 = bagong Petsa(); // 12/31/9999

Kaugnay na mga post:

Mag-iwan ng komento