Solved: javascript capitalize string

Ang pangunahing problema ay kapag ang isang string ay naka-capitalize sa JavaScript, hindi ito palaging itinuturing bilang isang salita. Halimbawa, ang "JavaScript" ay hindi itinuturing bilang isang salita, ngunit ang "Java" ay. Maaari itong magdulot ng mga problema kapag sinusubukan mong gumawa ng mga bagay tulad ng paghahanap ng mga salita sa isang string.

var str = "javascript capitalize string";
var res = str.replace(/wS*/g, function(txt){return txt.charAt(0).toUpperCase() + txt.substr(1).toLowerCase();});

Ang code na ito ay nakasulat sa JavaScript. Tinutukoy nito ang isang function na nagpapalaki sa unang titik ng bawat salita sa isang string. Ang function ay tumatagal ng isang string bilang isang input at naglalabas ng isang bagong string na ang unang titik ng bawat salita ay naka-capitalize.

Mga tip sa string

Mayroong ilang mga tip na makakatulong sa iyo kapag nagtatrabaho sa mga string sa JavaScript.

Una, tandaan na ang mga string ay hindi nababago. Nangangahulugan ito na sa sandaling lumikha ka ng isang string, hindi mo mababago ang mga nilalaman nito. Ito ay kapaki-pakinabang kapag gusto mong tiyakin na ang isang string ay palaging pare-pareho sa iba't ibang mga execution ng iyong code.

Pangalawa, tandaan ang pagkakaiba sa pagitan ng mga regular na expression at string literal. Ang isang regular na expression ay isang espesyal na uri ng string na maaaring magamit upang tumugma sa mga pattern sa teksto. Ang mga literal na string, sa kabilang banda, ay mga string lamang na walang mga espesyal na character at magagamit kahit saan sa iyong code. Kapag nagtatrabaho sa mga regular na expression, mahalagang gamitin ang mga tamang escape sequence (hal., d para sa isang digit na character). Para sa higit pang impormasyon sa mga regular na expression, tingnan ang artikulo ng Mozilla Developer Network sa RegExp: http://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/RegExp/.

Panghuli, mahalagang tandaan na ang mga string ng JavaScript ay case-sensitive. Nangangahulugan ito na ang mga letrang A hanggang Z ay tinatrato nang iba kaysa sa letrang z.

Mga Paraan ng String

Mayroong ilang mga pamamaraan na maaaring magamit sa mga string sa JavaScript. Ang una ay lumikha ng bagong string sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng dalawa o higit pang mga string. Ang pangalawa ay ang paghahanap ng isang string sa loob ng isa pang string. Ang pangatlo ay upang palitan ang isang substring sa loob ng isang string. Ang ikaapat ay ang hatiin ang isang string sa isang hanay ng mga string batay sa ilang pamantayan.

Kaugnay na mga post:

Mag-iwan ng komento