Solved: I-convert ang string sa lowercase

Ang pangunahing problema sa pag-convert ng isang string sa lowercase ay maaari itong magresulta sa ilang mga titik na mapalitan ng iba't ibang mga character. Maaari itong magdulot ng mga problema kapag sinusubukang itugma ang mga string o kapag nagpoproseso ng data.

var str = "Hello World!";

var res = str.toLowerCase();

Tinutukoy ng code na ito ang isang string variable na tinatawag na str at itinalaga ito ng value na "Hello World!". Pagkatapos ay tinukoy nito ang pangalawang string variable na tinatawag na res at itinatalaga dito ang halaga ng str na na-convert sa maliliit na titik.

Median

Ang Mediana ay isang library para sa pagkalkula ng median ng isang set ng data. Ito ay nakasulat sa JavaScript at maaaring gamitin sa anumang web application.

Istatistika

Ang mga istatistika sa JavaScript ay pinangangasiwaan sa pamamagitan ng paggamit ng Math.random() function. Ang function na ito ay nagbabalik ng random na numero sa pagitan ng 0 at 1. Maaari mong gamitin ang numerong ito upang bumuo ng random na sample, na maaari mong gamitin upang gumawa ng mga pagpapalagay tungkol sa populasyon.

Kaugnay na mga post:

Mag-iwan ng komento