Nalutas: html entity ampersand at

Ang pangunahing problema sa HTML entity ampersand ay hindi ito suportado sa lahat ng browser.

 semicolon

& ;

& ;

Ang linya ng code na ito ay isang semicolon.

HTML Entity

Mayroong ilang mga entity ng HTML na dapat mong malaman kapag nagsusulat ng HTML. Ito ay:

Ito ay isang heading

Ito ay isang heading 2

Ito ay isang heading 3

Paano gumamit ng mga ampersand sa HTML

Ang ampersand (&) ay ginagamit upang ipahiwatig ang isang salita o parirala na dapat ituring bilang isang entity. Halimbawa, " ” ay magpapakita ng larawang “Aking Logo ng Kumpanya” kung ito ay naroroon sa pahina, at wala nang iba pa.

Kaugnay na mga post:

Mag-iwan ng komento