Nalutas: html favicon tag

Ang pangunahing problema na nauugnay sa HTML favicon tag ay hindi ito sinusuportahan ng lahat ng browser. Halimbawa, hindi sinusuportahan ng Internet Explorer ang favicon tag, kaya kung gagamitin ng isang website ang tag na ito, hindi makikita ng mga user ng IE ang icon. Bukod pa rito, maaaring mangailangan ng karagdagang code ang ilang browser upang maipakita nang maayos ang favicon. Maaari itong magdulot ng pagkalito at pagkabigo para sa mga user na umaasang makakita ng makikilalang icon kapag bumisita sila sa isang website.

<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" type="image/x-icon">

1. Ang linya ng code na ito ay lumilikha ng elemento ng link sa isang panlabas na mapagkukunan, sa kasong ito ay isang file na tinatawag na "favicon.ico".
2. Tinutukoy ng attribute na "rel" ang kaugnayan sa pagitan ng kasalukuyang dokumento at ng naka-link na mapagkukunan, sa kasong ito ay isang "icon ng shortcut".
3. Tinutukoy ng attribute na "href" ang lokasyon ng naka-link na mapagkukunan, na isang file na tinatawag na "favicon.ico".
4. Tinutukoy ng attribute na "type" ang uri ng media na nauugnay sa naka-link na mapagkukunan, na isang uri ng imahe/x-icon.

Favicon tag

Ang favicon tag ay isang HTML element na ginagamit upang tukuyin ang isang maliit na icon na kumakatawan sa isang website. Karaniwan itong ipinapakita sa address bar ng browser, sa tabi ng pamagat ng pahina, at sa listahan ng mga bookmark. Ang favicon tag ay dapat ilagay sa loob ng seksyon ng isang HTML na dokumento. Ang favicon tag ay may dalawang katangian: href at type. Ang href attribute ay tumutukoy sa lokasyon ng icon file, habang ang type attribute ay tumutukoy sa uri ng MIME nito.

Paano maglagay ng favicon sa HTML

Upang magdagdag ng favicon sa isang HTML page, kailangan mong gamitin ang tag Ang dapat ilagay ang tag sa seksyon ng iyong HTML na dokumento, at dapat isama ang mga sumusunod na katangian:

• rel="icon ng shortcut"
• type="image/x-icon"
• href=”path/to/favicon.ico”

Halimbawa:

...

...

Kaugnay na mga post:

Mag-iwan ng komento