Nalutas: copyright footer html code

Ang pangunahing problema sa copyright footer html code ay maaari itong magamit upang iligal na kopyahin o ipamahagi ang naka-copyright na materyal.

<div class="copyright"> © 2020 Copyright by Company Name. All Rights Reserved. </div>

Lumilikha ang linya ng code na ito ng div element na may class na "copyright." Ang div ay naglalaman ng text na nagsasabing “© 2020 Copyright by Company Name. All Rights Reserved.”

Footer at mga bahagi ng isang web

Ang footer ng web page ay nasa ibaba ng page. Kabilang dito ang impormasyon tungkol sa pahina, tulad ng pamagat at may-akda nito, at anumang impormasyon sa copyright o paglilisensya. Ang footer ay maaari ding magsama ng mga link sa iba pang mga pahina sa parehong website, o sa mga panlabas na website.

Ang mga bahagi ng isang web page na maaaring lumabas sa isang footer ay kinabibilangan ng:

-Ang pamagat ng web page
-Ang pangalan at impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa may-akda ng website
-Anumang impormasyon sa copyright o paglilisensya
-Mga link sa iba pang mga pahina sa parehong website o sa mga panlabas na website

Kaugnay na mga post:

Mag-iwan ng komento