હલ: jQuery UI એમ્બેડ

jQuery UI એમ્બેડ સાથે મુખ્ય સમસ્યા એ છે કે તે બધા બ્રાઉઝર્સ સાથે કામ કરતું નથી.

 code

<script src="//code.jquery.com/ui/1.11.4/jquery-ui.js"></script>

આ કોડ લાઇન jQuery UI લાઇબ્રેરી સાથે લિંક કરી રહી છે. આ લાઇબ્રેરી યુઝર ઇન્ટરફેસ બનાવવા માટે ક્રિયાપ્રતિક્રિયાઓ અને વિજેટ્સ પ્રદાન કરે છે.

કન્સોલ

jQuery માં કન્સોલ સાથે કામ કરવાની કેટલીક રીતો છે. એક રીત console.log() ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આ ફંક્શન સ્ટ્રિંગમાં સમાવિષ્ટ કોઈપણ HTML સહિત, તેની દલીલ તરીકે પસાર થયેલ તમામ ટેક્સ્ટને છાપશે.

કન્સોલનો ઉપયોગ કરવાની બીજી રીત alert() ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આ કાર્ય પૃષ્ઠ પર સંદેશ બોક્સ પ્રદર્શિત કરશે, અને તમને તેમાં ટેક્સ્ટ ઇનપુટ કરવાની મંજૂરી આપશે. એકવાર તમે તમારો ટેક્સ્ટ દાખલ કરી લો તે પછી, સંદેશ બોક્સ બંધ થઈ જશે, અને કન્સોલ તે બોક્સની સામગ્રીને છાપશે.

કન્સોલમાં jQuery નો ઉપયોગ કરો

કન્સોલમાં jQuery નો ઉપયોગ કરવાની કેટલીક રીતો છે. એક રીત છે $() ફંક્શનનો ઉપયોગ કરવો. આ ફંક્શન એક પેરામીટર લે છે, જે jQuery ઑબ્જેક્ટનું નામ છે. નીચેના કોડ ઉદાહરણ બતાવે છે કે કેવી રીતે $() ફંક્શનનો ઉપયોગ નવો jQuery ઑબ્જેક્ટ બનાવવા માટે કરવો અને પછી ટેક્સ્ટ ફીલ્ડ અને સબમિટ બટન બનાવવા માટે તે ઑબ્જેક્ટનો ઉપયોગ કરવો.

var textField = $("#textField"); var submitButton = $("#submitButton"); textField.on(“ઇનપુટ”, ફંક્શન(e) { e.preventDefault(); // ઇનપુટ ફીલ્ડ સાફ કરો }); submitButton.on(“ક્લિક”, ફંક્શન() { // ફોર્મ સબમિટ કરો });

સંબંધિત પોસ્ટ્સ:

પ્રતિક્રિયા આપો