ઉકેલાયેલ: jquery સેટ વિશેષતા ફક્ત વાંચવા માટે

જ્યારે jQuery સેટ એટ્રિબ્યુટ "ઓનલી વાંચવા" પર સેટ હોય, ત્યારે એટ્રિબ્યુટનું મૂલ્ય બદલી શકાતું નથી. જ્યારે તમે વપરાશકર્તાઓને એટ્રિબ્યુટનું મૂલ્ય બદલવાથી રોકવા માંગતા હોવ અથવા જ્યારે તમારે એટ્રિબ્યુટનું મૂલ્ય હંમેશા સમાન હોય તેની ખાતરી કરવાની જરૂર હોય ત્યારે આ ઉપયોગી થઈ શકે છે.

$("#input").attr("readonly", "readonly");

આ કોડ લાઇન jQuery attr() પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરીને "ઇનપુટ" ની id સાથેના તત્વના ફક્ત વાંચવા માટેના લક્ષણને "ઓનલી" પર સેટ કરવા માટે કરી રહી છે. આ તત્વને ફક્ત વાંચવા માટે બનાવશે જેથી વપરાશકર્તાઓ તેને સંપાદિત કરી શકશે નહીં.

તત્વો

લાઇબ્રેરીનો અસરકારક રીતે ઉપયોગ કરવા માટે jQuery માં કેટલાક મુખ્ય ઘટકો છે જેનાથી તમારે પરિચિત હોવું જરૂરી છે. આમાં શામેલ છે:

jQuery() - આ ફંક્શનનો ઉપયોગ લાઇબ્રેરીને શરૂ કરવા અને નવો jQuery ઑબ્જેક્ટ બનાવવા માટે થાય છે.

- આ ફંક્શનનો ઉપયોગ લાઇબ્રેરીને શરૂ કરવા અને નવો jQuery ઑબ્જેક્ટ બનાવવા માટે થાય છે. $(પસંદકર્તા) - આનો ઉપયોગ તમારા દસ્તાવેજમાં તત્વોને પસંદ કરવા માટે થાય છે.

- આનો ઉપયોગ તમારા દસ્તાવેજમાં તત્વોને પસંદ કરવા માટે થાય છે. $(આ) - આ તમારા દસ્તાવેજમાં વર્તમાન તત્વનો સંદર્ભ આપે છે.

ફોર્મ

તમે jQuery માં ઉપયોગ કરી શકો છો તેવા કેટલાક વિવિધ પ્રકારનાં સ્વરૂપો છે.

ફોર્મનો સૌથી સરળ પ્રકાર એ ટેક્સ્ટ ફીલ્ડ છે. ટેક્સ્ટ ફીલ્ડ બનાવવા માટે, તમે ફક્ત $("ઇનપુટ") ઑબ્જેક્ટનો ઉપયોગ કરો છો.

ચેકબોક્સ બનાવવા માટે, તમે $(“input[type='checkbox']”) ઑબ્જેક્ટનો ઉપયોગ કરો છો.

રેડિયો બટન બનાવવા માટે, તમે $(“input[type='radio']”) ઑબ્જેક્ટનો ઉપયોગ કરો છો.

ફાઇલ ઇનપુટ બનાવવા માટે, તમે $(“input[type='file']”) ઑબ્જેક્ટનો ઉપયોગ કરો છો.

સંબંધિત પોસ્ટ્સ:

પ્રતિક્રિયા આપો