ઉકેલાયેલ: jquery validate cdn

મુખ્ય સમસ્યા એ છે કે માન્યતા કોડ યોગ્ય ડોમેન પર ચાલી રહ્યો નથી. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે CDN ની માન્યતા ચકાસવા માટે jquery validate નો ઉપયોગ કરો છો, તો કોડ CDN ના ડોમેન પર ચલાવવામાં આવશે, તમારી વેબસાઇટના ડોમેન પર નહીં. આ ખોટા માન્યતા પરિણામો તરફ દોરી શકે છે.

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery-validate/1.17.0/jquery.validate.min.js"></script>

આ કોડ jQuery લાઇબ્રેરીને બે અલગ-અલગ સ્ત્રોતોમાંથી લોડ કરી રહ્યો છે. પ્રથમ લાઇન Google CDN માંથી jQuery લોડ કરી રહી છે અને બીજી લાઇન Cloudflare CDN માંથી jQuery લોડ કરી રહી છે.

નામ મૂલ્ય વિશેષતા

jQuery માં, નેમ વેલ્યુ એટ્રિબ્યુટનો ઉપયોગ DOM એલિમેન્ટ માટે સ્ટ્રિંગ વેલ્યુ સ્ટોર કરવા માટે થાય છે. આ વિશેષતાનો ઉપયોગ ટેક્સ્ટ, સંખ્યાઓ અને બુલિયન્સ સહિત કોઈપણ સ્ટ્રિંગ મૂલ્યને સંગ્રહિત કરવા માટે થઈ શકે છે.

વિશેષતાઓની સૂચિ

ત્યાં ઘણી વિશેષતાઓ છે જેનો ઉપયોગ jQuery માં કરી શકાય છે. કેટલાક વધુ સામાન્ય લક્ષણો નીચે સૂચિબદ્ધ છે.

સંબંધિત પોસ્ટ્સ:

પ્રતિક્રિયા આપો