ઉકેલાયેલ: jQuery ઇનપુટને અક્ષમ અને સક્ષમ કરો

ઇનપુટને અક્ષમ અને સક્ષમ કરવામાં મુખ્ય સમસ્યા એ છે કે તે અનપેક્ષિત વર્તનનું કારણ બની શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો તમે ફોર્મ પર ઇનપુટ અક્ષમ કરો છો, તો વપરાશકર્તાઓ ફોર્મ સબમિટ કરી શકશે નહીં.

 field

To disable an input field in jQuery, use the prop() method. To enable an input field in jQuery, use the removeAttr() method.

Example

You can try to run the following code to learn how to enable and disable input field −

<html> <head> <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" data-wp-preserve="%3Cscript%20src%20%3D%20%22https%3A%2F%2Fajax.googleapis.com%2Fajax%2Flibs%2Fjquery%2F3.2.1%2Fjquery.min.js%22%3E%3C%2Fscript%3E" data-mce-resize="false" data-mce-placeholder="1" class="mce-object" width="20" height="20" alt="&lt;script&gt;" title="&lt;script&gt;" /> <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" data-wp-preserve="%3Cscript%3E%20%24(document).ready(function()%7B%20%24(%22%23btn1%22).click(function()%7B%20%24(%22input%22).prop(%22disabled%22%2C%20true)%3B%20%7D)%3B%20%24(%22%23btn2%22).click(function()%7B%20%24(%22input%22).removeAttr(%22disabled%22)%3B%20%7D)%3B%20%7D)%3B%20%3C%2Fscript%3E" data-mce-resize="false" data-mce-placeholder="1" class="mce-object" width="20" height="20" alt="&lt;script&gt;" title="&lt;script&gt;" /> </head> <body> <p><b>Note:</b> This example does not work in Internet Explorer 8 and earlier versions.</p> Name: <input type = "text" id = "test"> <button id = "btn1">Disable</button><br><br><br><br><br><br><br><br><br></body></html>

બટનો

jQuery માં બટનો એક સામાન્ય તત્વ છે. તેનો ઉપયોગ સરળ બટનો અથવા ઇવેન્ટ હેન્ડલર્સ સાથે વધુ જટિલ બટનો બનાવવા માટે થઈ શકે છે.

સરળ બટન બનાવવા માટે, નો ઉપયોગ કરો

વધુ જટિલ બટન બનાવવા માટે, નો ઉપયોગ કરો

સક્રિય નિષ્ક્રિય

સક્ષમ અને અક્ષમ એ બે jQuery કાર્યો છે જે તમને પૃષ્ઠ પર ઘટકોની દૃશ્યતાને નિયંત્રિત કરવાની મંજૂરી આપે છે.

સંબંધિત પોસ્ટ્સ:

પ્રતિક્રિયા આપો