Løst: reager hvordan du fjerner kommaer fra en streng

Hovedproblemet knyttet til å fjerne kommaer fra en streng er at det kan resultere i feil data. For eksempel, hvis du fjerner kommaet fra «John, Paul, George», vil strengen bli «John, Paul, George». Dette kan forårsake problemer når du prøver å legge inn strengen i en database eller i et annet program.

There are a few ways to remove commas from a string in React. One way is to use the .replace() method:

var str = "1,2,3,4,5"; str = str.replace(/,/g, ""); // "12345"

Den første linjen erklærer en variabel kalt str og tildeler den strengen "1,2,3,4,5". Den andre linjen kaller .replace()-metoden på str. .replace()-metoden tar to argumenter: det første er et regulært uttrykk som samsvarer med tegnet(e) som skal erstattes, og det andre er erstatningstegn(ene). I dette tilfellet erstatter vi alle kommaer (,) med ingenting (“”). Så "1,2,3,4,5" blir "12345".

Kommandoer for å jobbe med sittestrenger

ReactDOM.render(, document.getElementById(“root”)); // gjengir App-komponenten
ReactDOM.render(, document.getElementById(“app”)); // gjengir App-komponenten i et nytt DOM-element

Strengetyper

Det er noen forskjellige typer strenger i React.

ReactDOM.render(Hei Verden!, document.getElementById('root')); // => Hei Verden!

Dette vil gjengi strengen "Hallo, verden!" til DOM.

Du kan også bruke en streng bokstavelig:
ReactDOM.render(Dette er en streng bokstavelig., document.getElementById('root')); // => Dette er en streng bokstavelig.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar