נפתרה: מידות מגיבות מקוריות

הבעיה העיקרית הקשורה לממדים מגיבים מקוריים היא שיכול להיות קשה לעבוד איתם.

In React Native, dimensions can be retrieved with the Dimensions API:

const { width, height } = Dimensions.get('window');

שורת קוד זו משתמשת ב-Dimensions API כדי לאחזר את הרוחב והגובה של ה'חלון'. הרוחב והגובה מאוחסנים אז בקבוע.

useWindowDimension

React Native מאפשר לך להגדיר את מידות החלון באמצעות useWindowDimension. מאפיין זה משמש להגדרת הרוחב והגובה של חלון React Native.

הודעות קשורות:

השאירו תגובה