נפתרה: הגיב להזנת סיסמה מקורית

הבעיה העיקרית עם קלט סיסמה מקורית של תגובה היא שניתן לפרוץ אותה בקלות. אם מישהו יודע את שם המשתמש והסיסמה שלך, הוא יכול בקלות להיכנס לחשבון שלך.

In React Native, there is no built-in component for a password input. However, you can easily create one using the TextInput component.

Here is an example:

import React, { Component } from 'react'; import { TextInput } from 'react-native'; class PasswordInput extends Component { constructor(props) { super(props); this.state = { text: '' }; } render() { return ( <TextInput secureTextEntry={true} style={{height: 40, borderColor: 'gray', borderWidth: 1}} onChangeText={(text) => this.setState({text})} value={this.state.text} /> ); } }

קוד זה יוצר קלט סיסמה באמצעות רכיב TextInput. רכיב TextInput מיובא מספריית 'react-native'. פונקציית הבנאי מגדירה את המצב ההתחלתי של הרכיב למחרוזת ריקה. הפונקציה render מחזירה רכיב TextInput עם האביזרים 'secureTextEntry' מוגדרים כ-true, 'style' מוגדרים לאובייקט עם המאפיינים 'height' ו-'borderColor', ו-'onChangeText' מוגדר לפונקציה שקובעת את מצב הרכיב לערך קלט הטקסט. הערך של קלט הטקסט מוגדר למצב של הרכיב.

הזנת סיסמה דוגמה

ב-React Native, אתה יכול להשתמש ברכיב inputPasswordExample כדי להציג שדה להזנת סיסמה. רכיב זה משתמש בספריית react-native-password-input כדי ליצור שדה קלט סיסמה.

כדי להשתמש ברכיב זה, תחילה עליך להתקין את ספריית react-native-password-input. לאחר מכן, תוכל לייבא אותו לפרויקט שלך באמצעות שורת הקוד הבאה:

ייבוא ​​{ PasswordInput } מ-'react-native-password-input';

לאחר מכן, תוכל ליצור מופע חדש של רכיב PasswordInput באמצעות הקוד הבא:

const passwordInput = new PasswordInput();

לאחר מכן תוכל להשתמש במופע זה כדי ליצור שדה סיסמה באפליקציה שלך. כדי לעשות זאת, תחילה עליך ליצור מופע של המחלקה PasswordField. לאחר מכן, תוכל להשתמש בכיתה זו כדי ליצור שדה סיסמה באפליקציה שלך. כדי לעשות זאת, תחילה עליך לציין את סוג שדה הסיסמה שברצונך ליצור. בדוגמה זו, אנו יוצרים שדה סיסמה מסוג שדה טקסט. לאחר מכן, עליך לציין מידע בסיסי על שדה הסיסמה שלך. בדוגמה זו, אנו מציינים ששדה הסיסמה שלנו צריך להיות באורך מינימלי של 8 תווים ואורך מקסימלי של 16 תווים. לבסוף, עליך לציין מידע נוסף לגבי שדה הסיסמה שלך. בדוגמה זו, אנו מציינים ששדה הסיסמה שלנו צריך להיות בעל מאפיין AutoComplete מופעל ושהוא צריך להיות מופעל כאשר המשתמש מזין את שמו באזור שדה הטקסט של האפליקציה שלנו. לבסוף, עליך להגדיר כמה מאפיינים באובייקט PasswordField שלך כך ש-React Native ידע כיצד לקיים איתו אינטראקציה כאשר הוא מוצג באפליקציה שלך:

passwordField = new PasswordField(); // ציין סוג – “textfield” // הגדר אורך מינימלי ומקסימלי – 8 ו-16 // Enable autoComplete – true // הפעל כאשר המשתמש מזין שם – true // Set properties… // Use… const { value } =passwordField; console .log(value);

עבודה עם סיסמאות

יש כמה דברים שכדאי לקחת בחשבון כשעובדים עם סיסמאות ב-React Native. ראשית, ודא שהאפליקציה שלך משתמשת בגרסה העדכנית ביותר של React Native. שנית, הקפד להשתמש במנהל סיסמאות מאובטח כמו 1Password או LastPass כדי ליצור ולאחסן סיסמאות עבור האפליקציה שלך. לבסוף, הקפד להצפין סיסמאות בעת שמירתן במסד הנתונים של האפליקציה שלך.

הודעות קשורות:

השאירו תגובה