ઉકેલાયેલ: ascii જુલિયસ સીઝર પાયથોન એન્ક્રિપ્શન

ASCII જુલિયસ સીઝર પાયથોન એન્ક્રિપ્શનની મુખ્ય સમસ્યા એ છે કે તે ખૂબ મજબૂત નથી.

import codecs

def rot13(s):
    return codecs.encode(s, 'rot13')

આ કોડ લાઇન કોડેક્સ મોડ્યુલ આયાત કરે છે. કોડેક્સ મોડ્યુલ ડેટાને એન્કોડ કરવા અને ડીકોડ કરવાનાં કાર્યો પૂરા પાડે છે.

આગળની લીટી rot13 નામના કાર્યને વ્યાખ્યાયિત કરે છે. rot13 ફંક્શન દલીલ તરીકે સ્ટ્રિંગ લે છે અને rot13 અલ્ગોરિધમનો ઉપયોગ કરીને એન્કોડ કરેલી સ્ટ્રિંગ પરત કરે છે.

rot13 એલ્ગોરિધમ એ એક સરળ એન્ક્રિપ્શન અલ્ગોરિધમ છે જે દરેક અક્ષરને મૂળાક્ષરોમાં તેના પછીના 13 અક્ષરોથી બદલે છે.

Ascii કોડ

પાયથોનમાં, તમે ASCII અક્ષરોને રજૂ કરવા માટે ascii કોડ મોડ્યુલનો ઉપયોગ કરી શકો છો. ઉદાહરણ તરીકે, શબ્દમાળા “ABC” શબ્દમાળા “654321” તરીકે રજૂ કરી શકાય છે.

સીઝર સાઇફર

સીઝર સાઇફર એ એક સરળ અવેજી સાઇફર છે જ્યાં મૂળાક્ષરોના દરેક અક્ષરને બે પોઝિશન નીચે અક્ષર દ્વારા બદલવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, અક્ષર A ને D દ્વારા બદલવામાં આવશે, B ને C દ્વારા બદલવામાં આવશે, વગેરે. આ સાઇફરનો ઉપયોગ ટેક્સ્ટને એન્ક્રિપ્ટ કરવા માટે થઈ શકે છે.

સંબંધિત પોસ્ટ્સ:

પ્રતિક્રિયા આપો