Nalutas: python child class init

Ang pangunahing problema na nauugnay sa Python child class init ay ang parent class na __init__() na pamamaraan ay hindi awtomatikong tinatawag kapag ang child class na __init__() na pamamaraan ay na-invoke. Nangangahulugan ito na ang anumang mga katangian o pamamaraan na tinukoy sa parent class ay dapat na tahasang tinatawag sa child class na __init__() method. Kung hindi ito gagawin, hindi magiging available ang mga katangian at pamamaraang iyon sa mga instance ng child class.

class Child(Parent):
    def __init__(self, name, age):
        super().__init__(name)
        self.age = age

1. “klase Bata(Magulang):” – Lumilikha ang linyang ito ng bagong klase na tinatawag na Bata na nagmana mula sa klase ng Magulang.
2. “def __init__(self, name, age):” – Tinutukoy ng linyang ito ang isang paraan ng pagsisimula para sa klase ng Bata na kumukuha ng dalawang parameter: pangalan at edad.
3. “super().__init__(name)” – Tinatawag ng linyang ito ang paraan ng pagsisimula ng klase ng Parent na may pangalan ng parameter na ipinasa dito.
4. “self.age = age” – Itinatakda ng linyang ito ang variable na edad ng instance upang maging katumbas ng edad ng parameter na ipinasa dito kapag gumagawa ng instance ng klase na ito.

Pag-unawa sa klase sa Python

Ang mga klase sa Python ay isang paraan ng pagsasama-sama ng magkakaugnay na data at mga function. Nagbibigay ang mga ito ng paraan upang buuin ang data at code, na ginagawang mas madaling maunawaan at mapanatili. Maaaring gamitin ang mga klase upang lumikha ng mga bagay, na mga pagkakataon ng klase na naglalaman ng sarili nilang data at mga function. Ang mga klase ay maaari ding gamitin bilang mga template para sa paglikha ng mga bagong bagay na may katulad na mga katangian. Ang pag-unawa sa mga klase ay mahalaga para sa pagsulat ng mahusay, organisadong code sa Python.

Ano ang klase ng bata

Ang child class sa Python ay isang klase na nagmana mula sa ibang klase, na kilala bilang parent class. Ang child class ay may access sa lahat ng mga pamamaraan at katangian ng parent class, at maaari ding tukuyin ang sarili nitong mga pamamaraan at katangian. Nagbibigay-daan ito para sa muling paggamit ng code at mas mahusay na programming.

Paano mo sinisimulan ang isang klase ng bata sa Python

Sa Python, maaaring masimulan ang isang child class sa pamamagitan ng pagtawag sa __init__() method ng parent class. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpasa sa child class instance bilang argumento sa __init__() method ng parent class. Ang __init__() method ng parent class ay magsisimula sa lahat ng attribute nito, at pagkatapos ay tatawagin ang __init__() method ng child class para simulan ang anumang karagdagang attribute na partikular sa partikular na child class na iyon.

Kaugnay na mga post:

Mag-iwan ng komento