Nalutas: Python __sub__ magic method

Ang __sub__ magic method sa Python ay ginagamit upang tumawag sa isang function na tumatagal ng dalawang argumento, ngunit ang unang argumento ay binibigyang kahulugan bilang isang subclass ng klase ng pangalawang argumento. Maaari itong humantong sa hindi inaasahang pag-uugali kung ang subclass ay hindi nagpapatupad ng __sub__ magic method.

The __sub__ magic method is used to implement the subtraction operator for objects. It is called when the - operator is used on two objects of the same type. The __sub__ method should return the result of the subtraction operation.

For example, if we have a class that represents a complex number, we could define the __sub__ method like this:

class ComplexNumber: def __init__(self, real, imaginary): self.real = real self.imaginary = imaginary def __sub__(self, other): return ComplexNumber(self.real - other.real, self.imaginary - other.imaginary)

Now we can use the - operator on two ComplexNumber objects:

c1 = ComplexNumber(1, 2) c2 = ComplexNumber(3, 4) c3 = c1 - c2 print(c3) # Prints ComplexNumber(real=-2, imaginary=-2)

Ano ang Magic Method

Sa Python, ang magic method ay isang espesyal na uri ng function na nagbibigay-daan sa iyong tumawag sa isang function nang hindi tinukoy ang pangalan nito. Ginagawa ito sa pamamagitan ng paglalagay ng prefix sa pangalan ng function na may ampersand (&).

Listahan ng mga pamamaraan ng Magic

Mayroong maraming iba't ibang mga paraan upang gumawa ng magic sa Python. Narito ang ilan:

1. random na import
2. oras ng pag-import
3. mula sa math import sqrt, pi
4. mula datetime import date, oras
5. mula sa operator import magdagdag, magbawas, magparami, hatiin
6. mula sa functools import partial
7. mula sa mga koleksyon import deque

Kaugnay na mga post:

Mag-iwan ng komento