Nalutas: Python __div__ magic method

Ang __div__ magic method sa Python ay maaaring magdulot ng mga problema kapag hinahati ang dalawang integer na hindi pantay. Ito ay maaaring humantong sa mga hindi inaasahang resulta, tulad ng isang integer na hinati sa zero.

The __div__ magic method is used to implement division in Python. It is invoked when the / operator is used on two operands, and it returns the result of the division.

Ang linya ng code na ito ay gumagamit ng __div__ magic method upang maisagawa ang paghahati sa dalawang operand. Ang resulta ng paghahati ay ibinalik.

Ano ang _div_

?

Ang div function sa Python ay nagbabalik ng dibisyon ng dalawang numero.

Mga pamamaraan

Mayroong maraming iba't ibang mga pamamaraan sa Python. Ang ilan sa mga pinakakaraniwang pamamaraan ay nakalista sa ibaba.

def: Ito ay isang function na tumatagal ng isa o higit pang mga argumento. Ang function ay magbabalik ng isang halaga.

print: Ito ay nagpi-print ng text string sa screen.

kung: Sinusuri nito kung totoo ang isang kundisyon. Kung ito ay, ang code sa loob ng if block ay isasagawa, kung hindi, hindi ito maipapatupad.

Kaugnay na mga post:

Mag-iwan ng komento