Nalutas: ibalik ang kasalukuyang petsa sa javascript

Ang pangunahing problema sa pagbabalik ng kasalukuyang petsa sa JavaScript ay umaasa ito sa pandaigdigang bagay na Petsa. Ang bagay na ito ay hindi palaging magagamit, at kung hindi, maaari kang makakuha ng mensahe ng error.

var currentDate = new Date();

Lumilikha ang code na ito ng bagong object ng Petsa at itinatalaga ito sa variable na currentDate.

Mga petsa ng operasyon

Mayroong ilang mga pagpapatakbo ng Petsa na magagamit mo sa JavaScript. Ang pinakakaraniwan ay:

– Ang date() function ay nagbabalik ng kasalukuyang petsa bilang isang string.
– Ang date() function ay maaari ding kumuha ng opsyonal na argumento sa oras, na magbabalik sa petsa bilang isang numero na kumakatawan sa bilang ng mga millisecond mula hatinggabi noong Enero 1, 1970.
– Ang Date object ay mayroon ding ilang mga pamamaraan para sa pagkuha ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa petsa, tulad ng getFullYear(), getMonth(), at getDate().

Aklatan ng petsa

Ang petsa ay isang library para sa pagmamanipula ng mga petsa at oras sa JavaScript. Nagbibigay ito ng iba't ibang mga function upang makakuha at magtakda ng mga halaga ng petsa at oras, pati na rin ang iba't ibang mga pamamaraan para sa pagtatrabaho sa mga petsa sa mga array o mga bagay.

Kaugnay na mga post:

Mag-iwan ng komento