Direngsekeun: kéngingkeun daptar sadaya dokumén dina django-elasticsearch-dsl

Masalah utama nyaéta yén Elasticsearch henteu gaduh cara asli pikeun kéngingkeun daptar sadaya dokumén dina indéks anu dipasihkeun. Anjeun tiasa nganggo API pilarian, tapi ieu bakal balik ngan hiji dokumen dina hiji waktu.

Kuring nganggo django-elasticsearch-dsl sareng abdi hoyong daptar sadaya dokumén dina indéks. Kumaha carana abdi tiasa ngalakukeun éta?

A:

Anjeun tiasa nganggo Search objék tina django_elasticsearch_dsl. Ieu mangrupa subclass tina ElasticsearchDSL Pilarian objék, jadi Anjeun bisa make sagala métode ti dinya ogé. Dokumén pikeun éta aya di dieu: https://elasticsearch-dsl.readthedocs.io/en/latest/search_dsl.html#the-search-object

Kéngingkeun sadaya dokumén

<code>from django_elasticsearch_dsl import Search, Index

s = Search(index='blog')
.query('match', title='python')

response = s.execute()

for hit in response: # iterate over hits from response object
print(hit) # print each hit as a dict (default)

for hit in s: # iterate over hits from search query directly
print(hit) # print each hit as a dict (default)

for hit in s[0:10]: # slice results to get only first 10 hits
print(hit) # print each hit as a dict (default)

len(s) # number of total hits found by query (slow!) &lt;--- this is what you want! &lt;--- this is what you want! &lt;--- this is what you want! &lt;--- this is what you want! &lt;--- this is what you want! len(response) # number of total hits found by query (slow!) &lt;--- this is what you want! &lt;--- this is what you want! &lt;--- this is what you want! &lt;--- this is what you want! list(s)[0] # first result as a Python dictionary list(response)[0] # first result as a Python dictionary response[0] # first result as an ElasticSearch Hit response[0].meta # metadata associated with the Hit response[0].meta.score # score associated with the Hit response[0].title # title field value list(response)[1]['title'] ## second result's 'title' field value<;/pre>;<;br />;>;br />;The above code will return all documents matching your query, but it will not return any fields other than _id and _type unless they are explicitly requested via source(). To retrieve more fields, use source():<;br />;from django_elasticsearch_dsl import Search, Index, F ;from elasticsearch_dsl import Q ;import json ;import pprint ;pp = pprint.PrettyPrinter();pprint = pp.pprint ;s = Search().query('match', title='python').source([ 'title', 'body' ]) ;for i in range((len(s))): pprint((json.loads((str)(s[i]).replace("'", """)))) ;## or simply do it like below :## [{'body': 'Python and Django go together like peanut butter and jelly.'

Related posts:

Leave a Comment