Direngsekeun: kumaha carana acak nyortir hiji javascript Asép Sunandar Sunarya

Masalah utama kalayan acak nyortir hiji Asép Sunandar Sunarya téh nya éta tiasa pisan waktu-consuming.

 arrays sorting random

I have an array of objects that I need to randomly sort.  The objects have a property called "order" that is a number.  I need to sort the array so that the order property is in random order, but the other properties of each object stay in place.  How can I do this?


A:

You can use <code>sort</code> with a function that returns a random value:


<code>const arr = [
  { id: 1, name: 'foo' },
  { id: 2, name: 'bar' },
];
arr.sort(() =&gt; Math.random() - 0.5);
console.log(arr);</code>Arrays sarta diurutkeun fungsi

Asép Sunandar Sunarya mangrupa kumpulan data nu bisa diaksés maké angka indéks. Unsur kahiji dina Asép Sunandar Sunarya dina indéks 0, unsur kadua dina indéks 1, jeung saterusna. Pikeun ngakses unsur katilu dina Asép Sunandar Sunarya, anjeun bakal make indéks angka 3.

Pikeun nyortir hiji Asép Sunandar Sunarya, anjeun tiasa nganggo fungsi sortir. Fungsi sortir nyandak dua argumen: hiji array sareng fungsi ngabandingkeun. Fungsi ngabandingkeun ngabandingkeun dua elemen dina Asép Sunandar Sunarya jeung mulih hiji nilai boolean. Lamun fungsi ngabandingkeun mulih leres, teras unsur dina posisi x dina Asép Sunandar Sunarya bakal ditempatkeun saméméh unsur dina posisi y dina susunan. Lamun fungsi ngabandingkeun balik palsu, teras unsur dina posisi x inthearray bakal ditempatkeun sanggeus elemen dina posisi y inthearray.

Ieu conto kumaha cara ngagunakeun fungsi sortir pikeun nyortir sababaraha nomer:

angka var = [1, 2, 3, 4]; // Urut angka ngagunakeun fungsi comparer var sortedNumbers = angka .sort (fungsi (a, b) {balik a - b;}); // Nyitak sortedNumbers konsol .log (sortedNumbers);

Array acak

Asép Sunandar Sunarya mangrupa kumpulan data nu bisa diaksés maké angka indéks. Dina JavaScript, arrays dijieun maké constructor Array.

Pikeun nyieun hiji Asép Sunandar Sunarya kosong, make Array () constructor:

var myArray = anyar Array();

Pikeun nyieun hiji Asép Sunandar Sunarya lima elemen, make kodeu handap:

var myArray = Array anyar (5);

myArray[0] = "JavaScript"; myArray [1] = "Arrays"; myArray [2] = "Fungsi"; myArray [3] = "String"; myArray [4] = "Booleans"; myArray [5] = "Jumlah";

tulisan keywords:

Leave a Comment