Rešeno: odzivni usmerjevalnik dodaj rezervno, da ujame vse

Glavna težava, povezana z usmerjevalnikom React Router in dodajanjem nadomestne poti za zajemanje vsega, je, da je lahko težko pravilno konfigurirati nadomestno pot. Nadomestna pot mora biti konfigurirana tako, da bo ujela vse zahteve, vključno s tistimi, ki niso veljavne poti. Če konfiguracija ni izvedena pravilno, nadomestna pot ne bo ujela zahtev za neveljavne poti in lahko povzroči napake ali nepričakovano vedenje. Poleg tega, če aplikacija vsebuje dinamične poti (npr. na podlagi uporabniškega vnosa), jih je treba upoštevati pri konfiguraciji nadomestne poti, da jih tudi ujame.

import { BrowserRouter as Router, Route, Switch } from 'react-router-dom';

const App = () => (
 <Router>
  <Switch>
   <Route exact path="/" component={Home} />
   <Route path="/about" component={About} />

   {/* Fallback route */}
   <Route component={NoMatch} /> 

  </Switch>
 </Router> 
);

// Vrstica 1: Ta vrstica uvozi komponente BrowserRouter, Route in Switch iz knjižnice react-router-dom.
// 2. vrstica: Ta vrstica definira konstanto, imenovano App, ki je funkcijska komponenta.
// Vrstica 3: Ta vrstica upodobi komponento usmerjevalnika iz react-router-dom.
// Vrstica 4: Ta vrstica upodobi komponento Switch iz react-router-dom.
// Vrstici 5 in 6: Te vrstice upodabljata dve komponenti poti z natančnimi potmi in komponentami, ki naj bodo upodobljene, ko se ti poti ujemata.
// Vrstica 8: Ta vrstica upodobi nadomestno pot, če se ne ujema nobena od drugih poti. Upodobil bo komponento NoMatch, če se nobena druga pot ne ujema.

Kaj je usmerjevalnik React

React Router je usmerjevalna knjižnica za aplikacije React. Razvijalcem omogoča ustvarjanje poti in komponent, ki se lahko uporabljajo za krmarjenje med različnimi stranmi v aplikaciji React. Ponuja tudi funkcije, kot so dinamično ujemanje poti, parametri poizvedbe in stanje lokacije. Poleg tega nudi podporo za upodabljanje na strani strežnika in razdelitev kode.

Vsestranska nadomestna pot

Nadomestna pot, ki zajema vse, je pot v React Routerju, ki se ujema s katero koli potjo, ki se ni ujemala z nobeno drugo potjo. Ta vrsta poti se pogosto uporablja za ustvarjanje strani 404 ali za upodabljanje komponente za vse neujemajoče se poti. Pomembno je upoštevati, da mora biti vsestranska nadomestna pot vedno zadnja pot na seznamu poti, saj se bo ujemala s katero koli potjo in preprečila ujemanje drugih poti.

Kako pravilno določiti rezervno pot

Pri uporabi React Routerja je nadomestna pot pot, ki se uporabi, ko se nobena druga pot ne ujema z zahtevanim URL-jem. Običajno se uporablja za preusmeritev uporabnikov na stran 404 ali kakšno drugo stran, ko zahtevani URL ne obstaja.

Če želite pravilno definirati nadomestno pot v React Routerju, morate najprej ustvariti a komponento in jo ovijte okoli svojih poti. Znotraj komponento, morate vključiti vaše običajne poti, ki jim sledi a komponenta brez podane poti. To bo vaša rezervna pot in bo ujela vse zahteve, ki se ne ujemajo z nobeno od vaših drugih poti. Nato lahko določite, kaj naj se zgodi, ko se ta pot ujema, na primer preusmeritev na stran 404 ali prikaz druge vsebine.

Zakaj se je vedno sprožila rezervna pot

Nadomestna pot v React Router se vedno sproži, ko se pot URL ne ujema z nobeno od obstoječih poti. To se lahko zgodi, ko uporabnik ročno vnese napačen URL ali če usmerjevalna logika aplikacije ni pravilno konfigurirana. Nadomestna pot omogoča razvijalcem, da elegantno obravnavajo te scenarije in uporabniku zagotovijo povratne informacije, kot je stran 404 ali preusmeritev na domačo stran.

Podobni objav:

Pustite komentar