Rešeno: html poravnajte besedilo desno

Glavna težava v zvezi s pravilno poravnavo besedila HTML je, da lahko povzroči težave z berljivostjo. Ko je besedilo poravnano na desno, lahko bralci težko sledijo toku vsebine, saj se morajo njihove oči premikati naprej in nazaj od leve proti desni, da jo preberejo. Poleg tega, ko je besedilo poravnano desno, pogosto pride do neenakomerne porazdelitve belega prostora na obeh straneh besedila, zaradi česar se bralci težko osredotočijo na to, kar berejo.

<p style="text-align: right;">This text is aligned to the right.</p>

1. Ta vrstica kode nastavi slog odstavka na »text-align: right«.
2. To pomeni, da bo vsako besedilo v tem odstavku poravnano na desno stran strani.
3. Naslednja vrstica je oznaka odstavka, ki vsebuje stavek, ki navaja: »To besedilo je poravnano na desno.«
4. Ta stavek bo prikazan na strani z besedilom, poravnanim na desno stran, zaradi sloga, nastavljenega v vrstici 1.

Kaj je poravnava besedila

Poravnava besedila v HTML je atribut, ki se uporablja za definiranje poravnave besedila znotraj elementa bloka. Uporablja se lahko za poravnavo besedila na levo, desno, sredino ali poravnavo. Privzeta vrednost za poravnavo besedila je levo.

Kako pravilno poravnati besedilo v HTML

Če želite pravilno poravnati besedilo v HTML, lahko uporabite atribut style in nastavite lastnost poravnave besedila na »desno«.

To besedilo je poravnano na desno.

Podobni objav:

Pustite komentar