Rešeno: html brez presledkov

Glavna težava v zvezi s HTML-jem brez presledkov je, da ga je težko odkriti in odstraniti. Neprekinjeni presledki so nevidni znaki, ki se uporabljajo za dodajanje dodatnega presledka med besedami ali črkami v stavku. Ta dodatni prostor lahko povzroči težave pri oblikovanju besedila, iskalniki pa tudi otežijo pravilno indeksiranje vsebine. Poleg tega lahko neprekinjeni presledki povzročijo težave pri kopiranju in lepljenju besedila iz enega dokumenta v drugega, saj jih programska oprema prejemnega dokumenta morda ne bo prepoznala.

<p>&nbsp;</p>

naj bo x = 10;
// Ta vrstica deklarira spremenljivko z imenom 'x' in ji dodeli vrednost 10.

če (x > 5) {
// Ta vrstica preveri, ali je vrednost 'x' večja od 5.

console.log("x je večji od 5");
// Če je pogoj v stavku if resničen, bo ta vrstica na konzolo natisnila »x je večji od 5«.
}

  entiteta

Entiteta v HTML je znak ali simbol, ki ima poseben pomen. Entitete se uporabljajo za predstavitev znakov, ki jih ni mogoče vnesti neposredno v besedilo, kot so neprekinjeni presledki, simboli avtorskih pravic in drugi posebni znaki. Zapisani so kot ampersand (&), ki mu sledi ime ali številka (npr. ©). Najpogostejše entitete, ki se uporabljajo v HTML, so pet osnovnih entitet znakov: & (ampersand), < (manj kot), > (večje kot), " (dvojni narekovaj) in ' (enojni narekovaj).

Kaj pomeni &# 160

&# 160; je entiteta HTML za neprekinjen presledek. Uporablja se za ustvarjanje nevidnega znaka, ki brskalniku preprečuje, da bi prekinil vrstico besedila na koncu. To je lahko uporabno, če želite zagotoviti, da sta dve besedi ali besedni zvezi prikazani v isti vrstici, na primer v naslovu ali naslovu.

Kako v HTML vstavite neprekinjen presledek

Neprekinitveni presledek je znak, ki preprečuje samodejni prelom vrstice na svojem mestu. Če želite v HTML vstaviti neprekinjen presledek, uporabite sklic na entiteto znakov ali sklic na številski znak.

Na primer:

Ta stavek vsebuje neprekinjen presledek.

Podobni objav:

Pustite komentar