Løst: lag en variabel python

Hovedproblemet med å lage en variabel i Python er at det kan være vanskelig å huske riktig syntaks.

_version and set it to 3.

python_version = 3

Denne kodelinjen setter verdien til variabelen python_version til 3.

Variabletyper

Det er tre typer variabler i Python: skalar, list og dict.

Mest brukte variabler

I Python er det noen få variabler som brukes oftere enn andre. Disse variablene brukes vanligvis i løkker og betingede utsagn. Noen av de vanligste Python-variablene inkluderer:

1. x : Dette er variabelen som lagrer verdien av gjeldende iterasjon av loopen eller betinget setning.

2. y : Dette er variabelen som lagrer verdien til målvariabelen hvis loopen eller den betingede setningen er vellykket.

3. z : Dette er variabelen som lagrer verdien til målvariabelen hvis loopen eller den betingede setningen mislykkes.

Operasjon med variabler

Operasjon med variabler i Python kan gjøres ved å bruke følgende syntaks:

operasjon = (variabel1, variabel2, …)

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar