Løst: python counter uendelig serie

Hovedproblemet med å bruke en Python-teller for å beregne en uendelig serie er at telleren til slutt vil flyte over. Dette kan gi uventede resultater når du prøver å beregne serien.

def counter():
  i = 0
  while True:
    yield i
    i += 1

Dette er en generatorfunksjon som returnerer en uendelig sekvens av heltall, fra 0.

Hva er uendelig serie

En uendelig rekke er en rekke tall som fortsetter å vokse uten ende. I Python kan en uendelig serie representeres ved å bruke følgende syntaks:

serie = [x_1, x_2, x_3, …]

Det første tallet i serien er x_1 og det siste tallet i serien er x_n. Sekvensen vil fortsette å vokse for alltid, og hvert nytt tillegg til serien vil være lik summen av de to foregående tallene i serien.

Om serier

Om-serien i Python er et sett med opplæringsprogrammer som lærer deg hvordan du bruker Python-programmeringsspråket. Den første opplæringen i serien, About Python, dekker det grunnleggende om Python-programmering.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar