Løst: python konverter tall med komma og desimal til en flottør

Hovedproblemet med å konvertere et tall med komma og desimal til en flyter er at tallet kanskje ikke er riktig avrundet. Dette kan føre til uventede resultater når du prøver å utføre beregninger eller utføre sammenligninger.

number = "1,000.00"
float(number.replace(",", ""))

Den første linjen lager en strengvariabel kalt "nummer" og tildeler den verdien "1,000.00". Den andre linjen konverterer strengvariabelen "nummer" til en flytevariabel ved å fjerne kommategnene og returnere resultatet som en flytende.

Desimaltall

I Python er desimaltall representert av desimalmodulen. For å lage et desimaltall bruker du funksjonen Desimal(). For å lage et tall som er lik 10.5, bruker du for eksempel Desimal()-funksjonen og sender inn verdien 10.5 som et argument.

For å konvertere et desimaltall til en strengrepresentasjon kan du bruke str()-funksjonen. Hvis du for eksempel ønsker å skrive ut strengen "10.5", bruker du str()-funksjonen og sender inn verdien 10.5 som et argument.

Flottype

Float type er en datatype i Python som lagrer reelle tall. Den kan brukes for variabler som lagrer numeriske verdier, som alder, lønn og temperatur.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar