Løst: python gjør strftime-arbeid med datoobjekter

Hovedproblemet knyttet til Pythons strftime()-funksjon er at den ikke fungerer med datoobjekter. Dette betyr at hvis du har et datoobjekt, for eksempel et datetime-objekt, kan du ikke bruke strftime()-funksjonen til å formatere det til en streng. I stedet må du først konvertere datoobjektet til en streng før du bruker strftime()-funksjonen.

Yes, Python's datetime module includes the strftime() method which can be used to format date objects.

1. import datetime: Denne linjen importerer datetime-modulen fra Python, som gir en rekke funksjoner for å arbeide med datoer og klokkeslett.

2. today = datetime.date.today(): Denne linjen lager et datoobjekt kalt 'today' som lagrer gjeldende dato i henhold til datamaskinens systemklokke.

3. print(today.strftime('%d %b, %Y')): Denne linjen bruker strftime()-metoden for å formatere 'today'-datoobjektet til en streng med det spesifiserte formatet ('%d %b, %Y'). Utdataene vil være en streng som representerer dagens dato i dette formatet (f.eks. "01 Jan, 2021").

strftime() funksjon

Strftime()-funksjonen i Python brukes til å formatere dato- og klokkeslettobjekter til en lesbar streng. Det krever to argumenter, det første er formatet til utdatastrengen, og det andre er et datetime-objekt. Strftime()-funksjonen kan brukes til å lage strenger med tilpassede formater for datoer og klokkeslett. Det er spesielt nyttig når du arbeider med internasjonale datoformater eller når du arbeider med flere tidssoner.

Hvordan jobbe med en datetime-variabel i Python

Å jobbe med datetime-variabler i Python er relativt enkelt. Hovedbiblioteket som brukes til dette formålet er datetime-modulen, som gir en rekke klasser og funksjoner for å hjelpe deg med å manipulere datoer og klokkeslett.

Den mest brukte klassen i datetime-modulen er datetime-klassen, som representerer et enkelt tidspunkt. Denne klassen har flere metoder som kan brukes til å manipulere dato- og klokkeslettverdier, som å legge til eller trekke fra dager, timer, minutter osv. fra en gitt dato eller klokkeslett.

En annen nyttig klasse er timedelta-klassen, som representerer en mengde tid (f.eks. 1 dag). Dette kan brukes til å legge til eller trekke fra tidsdeltaer fra en gitt dato eller tidsverdi.

Strftime()-metoden kan brukes til å konvertere et datetime-objekt til en strengrepresentasjon av den dato-/tidsverdien (f.eks. "2020-01-01 12:00:00"). På samme måte kan strptime()-metoden brukes til å konvertere strenger til datetime-objekter (f.eks. "2020-01-01 12:00:00" -> datetime-objekt).

Til slutt er det også flere andre nyttige funksjoner i datetime-modulen som kan hjelpe deg å jobbe med datoer og klokkeslett lettere (f.eks. utcnow(), now(), today() osv.).

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar