Løst: http python lib

Hovedproblemet knyttet til http Python-biblioteket er at det ikke er veldig brukervennlig. Det kan være vanskelig for nybegynnere å forstå og bruke, da det krever mye kunnskap om HTTP-protokoll og webutvikling generelt. I tillegg gir ikke biblioteket noen innebygde feilhåndterings- eller feilsøkingsmuligheter, noe som gjør det vanskelig å feilsøke problemer som kan oppstå ved bruk av biblioteket.

import http.client 
conn = http.client.HTTPSConnection("www.example.com") 
conn.request("GET", "/") 
r1 = conn.getresponse() 
print(r1.status, r1.reason)

1. Denne linjen importerer http.client-modulen, som gir et grensesnitt for å lage HTTP-forespørsler.
2. Denne linjen oppretter en tilkobling til nettstedet www.example.com ved hjelp av HTTPS-protokollen (som er sikrere enn HTTP).
3. Denne linjen sender en GET-forespørsel til rotkatalogen til www.example.com (dvs. "/").
4. Denne linjen lagrer svaret fra www.example.com i en variabel kalt r1, som deretter kan brukes til å få tilgang til informasjon om svaret (som status og årsak).
5. Til slutt skriver denne linjen ut statusen og årsaken til svaret fra www.example.com (f.eks. "200 OK" eller "404 Not Found").

Hva er HTTP lib i Python

HTTP lib i Python er et bibliotek som gir et grensesnitt for HTTP-kommunikasjon på klientsiden. Den lar utviklere sende og motta data over internett ved hjelp av Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Biblioteket støtter ulike metoder for autentisering, inkludert basic, digest og NTLM. Den støtter også ulike typer forespørsler som GET, POST, PUT, DELETE og HEAD. I tillegg gir den støtte for informasjonskapsler og omdirigeringer. HTTP lib i Python er et viktig verktøy for webutvikling da det forenkler prosessen med å sende forespørsler til webservere og håndtere svar fra dem.

Hvordan koble til HTTP i Python

Python tilbyr en rekke moduler for tilgang til internett og arbeid med HTTP, inkludert:

1. urllib: Dette er kjernemodulen for å jobbe med URL-er i Python. Den har funksjoner for å åpne og lese data fra URL-er, samt funksjoner for koding og dekoding av data.

2. forespørsler: Dette er et populært tredjepartsbibliotek som forenkler å lage HTTP-forespørsler i Python. Den støtter alle de vanlige HTTP-metodene (GET, POST, PUT, DELETE etc.), samt autentisering og informasjonskapsler.

3. httplib: Dette er lavnivågrensesnittet for å lage HTTP-forespørsler i Python. Den støtter alle de vanlige HTTP-metodene (GET, POST, PUT osv.), men støtter ikke autentisering eller informasjonskapsler ut av esken.

For å koble til en HTTP-server ved å bruke noen av disse modulene, må du først opprette et tilkoblingsobjekt ved å gi det URL-en du vil koble til:

import urllib

conn = urllib.request.urlopen('http://www.example.com/')

# eller ved å bruke forespørsler

importforespørsler

conn = requests.get('http://www.example/com')

Når du har opprettet tilkoblingsobjektet ditt, kan du bruke det til å sende en HTTP-forespørsel ved å kalle dets request()-metode med en streng som inneholder ønsket metode (f.eks. GET eller POST) og eventuelle tilleggsparametere du ønsker å inkludere i forespørselen din (f.eks. overskrifter). For eksempel:

# bruker urllib

respons = conn .request('GET', '/path/to/resource')

# eller ved å bruke forespørsler

respons = conn .request('POST', '/path/to/resource', data=data)

Svarobjektet som returneres vil inneholde informasjon om statuskoden returnert av serveren (f.eks. 200 OK), eventuelle overskrifter sendt tilbake av serveren og alt innhold som ble returnert som svar på forespørselen din (f.eks. HTML).

beste Python HTTP-klienter

1. Forespørsler: Forespørsler er et populært Python-bibliotek for å lage HTTP-forespørsler. Det er enkelt å bruke og gir et bredt spekter av funksjoner, inkludert støtte for flere autentiseringsmetoder, tilkoblingspooling, automatisk innholdsdekoding og mer.

2. Urllib3: Urllib3 er et annet populært Python-bibliotek for å lage HTTP-forespørsler. Den støtter ulike autentiseringsmetoder, tilkoblingspooling, automatisk innholdsdekoding og mer.

3. Aiohttp: Aiohttp er et asynkront Python-bibliotek for å lage HTTP-forespørsler. Den støtter ulike autentiseringsmetoder, tilkoblingspooling, automatisk innholdsdekoding og mer.

4. httplib2: httplib2 er et omfattende Python-bibliotek for å lage HTTP-forespørsler som støtter ulike autentiseringsmetoder samt hurtigbuffer- og komprimeringsfunksjoner for å redusere båndbreddebruk ved sending av store datamengder over nettverket.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar