Løst: Datoer og klokkeslett i python

Hovedproblemet med datoer og klokkeslett i Python er at de ikke alltid er pålitelige. For eksempel, hvis du prøver å bruke date()-funksjonen for å få gjeldende dato, kan den returnere noe annet hver gang du kjører den. Dette er fordi Python-tolken bruker en standard tidssone.

import datetime

datetime.date(2020, 9, 1)
datetime.time(12, 30, 45)
datetime.datetime(2020, 9, 1, 12, 30, 45)

Denne kodelinjen importerer datetime-modulen.

Datetime.date(2020, 9, 1)-linjen oppretter et datoobjekt med år, måned og dag spesifisert.

Datetime.time(12, 30, 45)-linjen oppretter et tidsobjekt med time, minutt og sekund spesifisert.

Datetime.datetime(2020, 9, 1, 12, 30, 45)-linjen oppretter et datetime-objekt med år, måned, dag, time, minutt og sekund spesifisert.

Tips for å jobbe med datoer

Det er noen tips for å jobbe med datoer i Python.

Den første er å bruke datetime-modulen. Denne modulen gir en rekke funksjoner for arbeid med datoer og klokkeslett.

Et annet nyttig tips er å bruke strftime-funksjonen til å formatere datoer på en bestemt måte. Du kan for eksempel bruke strftime til å formatere datoer som tekststrenger, tall eller tidsstempler.

Tips for å jobbe med Times

Det er noen tips for å jobbe med Times i Python.

Først kan du bruke tidsmodulen for å få gjeldende tid i sekunder eller millisekunder.

time.time() # Returnerer tidsstempel i sekunder time.time() # Returnerer tidsstempel i millisekunder

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar