Løst: importer angular flex layout

Angular Flex Layout gir et fleksibelt og responsivt rutenett. Den bruker CSS3s flexbox-modell for høy layout-allsidighet. Det gir også Angular-utviklere et godt strukturert API for å designe nettsider uten å bruke bootstrap eller andre CSS-baserte løsninger.

Angular Flex Layout er et kraftig layoutverktøy fordi det hjelper med å administrere størrelsen på elementene og avstanden mellom dem, noe som gjør det enklere å lage et responsivt brukergrensesnitt.

Selv om dette kan virke komplisert i begynnelsen, vil denne artikkelen veilede deg gjennom prosessen, og skissere hvert trinn for å hjelpe deg å forstå det bedre. Taggene, kodene og løsningene vil alle bli forklart i detalj.

Importere og bruke Angular Flex Layout

Installasjon av Angular Flex Layout

Det første trinnet er å installere Angular Flex Layout til prosjektet ditt. For å gjøre dette, må du utføre følgende npm-kommando:

npm install @angular/flex-layout @angular/cdk

Sørg for at du har node.js installert i systemet ditt, da npm (node ​​pakkebehandling) avhenger av det.

Importerer Angular Flex Layout

Etter installasjonen må du importere den til prosjektet ditt. Slik importerer du det til Angular-prosjektet ditt:

import { FlexLayoutModule } from '@angular/flex-layout';

Inkluder FlexLayoutModule i importdelen av '@NgModule':

@NgModule({
 ......
 imports: [
  ......
  FlexLayoutModule
 ],
 ......
})

Bruker Angular Flex Layout

Ved å importere og konfigurere Angular Flex Layout kan du nå bruke den i hele appen din. Den introduserer et sett med direktiver som du kan bruke i HTML-malene dine. Disse direktivene gjør det enklere å designe responsive layouter.

Ved å bruke fxFlex-direktivet kan du for eksempel enkelt stille inn størrelsen på elementene slik:

<div fxLayout="row" fxLayoutGap="20px">
 <div fxFlex="50%">Content 1</div>
 <div fxFlex="50%">Content 2</div>
</div>

Dette setter opp to div-er som deler bredden på beholderen likt, med et gap på 20 piksler mellom dem.

Angular Flex Layout Direktiv

For å utnytte mulighetene til Angulars Flex Layout fullt ut, er det viktig å gjøre deg kjent med de ulike direktivene den gir.

 • fxLayout – Dette direktivet definerer layoutretningen: rad eller kolonne.
 • fxLayoutAlign – Dette direktivet setter opp justering av layoutelementene.
 • fxFlex – Dette direktivet kontrollerer størrelsen på layoutelementene.
 • fxLayoutGap – Dette direktivet lar deg definere gapet mellom layoutelementer.

Angulars Flex Layout gir deg en stor grad av fleksibilitet i utformingen av grensesnittene dine. Dens omfattende og allsidige funksjonssett lar deg enkelt utvikle dynamiske og responsive layouter.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar