Løst: javascript objektlengde

Hovedproblemet med objektlengde er at det kan være vanskelig å forutsi hvor lang et bestemt objekt vil være. Dette kan føre til problemer når du prøver å tildele minne for objektet, eller når du prøver å finne et spesifikt objekt i minnet.

The code below will return the length of an object:

Object.keys(obj).length

Denne koden vil returnere lengden på et objekt. Object.keys(obj) vil returnere en rekke av nøklene i objektet, og .length vil returnere antall elementer i den matrisen.

Objekter i JavaScript

I JavaScript er objekter en måte å gruppere relaterte data sammen. Objekter kan opprettes på to måter: ved å bruke det nye nøkkelordet, eller ved å bruke konstruktørfunksjonen.

For å lage et objekt ved å bruke det nye nøkkelordet, bruker du følgende syntaks:

var obj = nytt objekt();

For å lage et objekt ved hjelp av konstruktørfunksjonen, bruker du følgende syntaks:

var obj = nytt objekt(); obj.name = "John";

Objektegenskaper

I JavaScript har objekter egenskaper som kan nås ved hjelp av punktoperatoren (.). For å få verdien av egenskapen "navn" på objektet "john" bruker du for eksempel:

john.navn

På samme måte, for å få verdien av egenskapen "alder" på objektet "john" vil du bruke:

john.alder

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar