Løst: Hvordan installere reagere native kroker med

Helt klart, her kommer artikkelen:

React Native er en nyskapende teknologi, drevet av Facebook, som lar utviklere bygge mobilapper ved hjelp av JavaScript, samtidig som de leverer et ekte innebygd brukergrensesnitt. Dette oppnås ved å inkludere native komponenter kontrollert av JavaScript. En viktig funksjon er bruken av funksjonelle komponenter fremfor klassebaserte komponenter gjennom React Native Hooks, et kraftig tillegg til React.

React Native Hooks kan gjøre kodebasen din mindre, enklere og lettere å forstå. Denne artikkelen vil veilede deg om hvordan du installerer og implementerer React Native Hooks i applikasjonen din.

Installasjon av React Native Hooks

For å begynne å bruke Hooks trenger du en spesiell versjon av React and React Native. React-versjonen skal være 16.8 eller nyere, og React Native-versjonen skal være 0.59 eller nyere.

npm install react@^16.8.3 react-native@^0.59.8 --save

Kommandoen ovenfor vil installere de nødvendige React- og React Native-versjonene og lagre dem som avhengigheter i prosjektet ditt.

Vi introduserer Hooks in React Native Project

React Native Hooks er funksjoner som lar deg bruke tilstand og andre React-funksjoner uten å skrive en klasse. De ble lagt til i React 16.8-versjon. La oss ta en titt på hvordan de kan innlemmes i ditt React Native-prosjekt.

import React, { useState } from 'react';
import { Button, Text, View } from 'react-native';

const App = () => {
 const [count, setCount] = useState(0);

 return (
  <View>
   <Text>You clicked {count} times</Text>
   <Button onPress={() => setCount(count + 1)} title="Click me!" />
  </View>
 );
}
export default App;

useState er en krok som legger til React-tilstand til dine funksjonelle komponenter. I eksemplet ovenfor initialiserer vi en ny tilstandsvariabel kalt count.

Utforsker andre populære kroker

React Native tilbyr en rekke kroker som useState, useEffect, useContext, useReducer og useCallback. La oss utforske bruken av useEffect her, som håndterer bivirkninger i de funksjonelle komponentene.

import React, { useState, useEffect } from 'react';
import { Text, View } from 'react-native';

const App = () => {
 const [count, setCount] = useState(0);

 useEffect(() => {
  document.title = `You clicked ${count} times`;
 });

 return (
  <View>
   <Text>You clicked {count} times</Text>
   <Button onPress={() => setCount(count + 1)} title="Click me!" />
  </View>
 );
}
export default App;

useEffect tjener samme formål som componentDidMount, componentDidUpdate og componentWillUnmount i React-klasser, men samlet til en enkelt API. Den kjører etter hver gjengivelse.

React Native Hooks kan forenkle koden din og gjøre det enklere å administrere tilstand og bivirkninger, noe som kan føre til mer enkel kode og applikasjoner som er enklere å vedlikeholde og feilsøke.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar