Løst: html lyd autoplay

Hovedproblemet knyttet til autoavspilling av HTML-lyd er at det kan være forstyrrende og irriterende for brukere. Autoavspilte lyder kan starte uventet, forstyrre brukerens opplevelse og distrahere dem fra innholdet de prøver å konsumere. I tillegg kan enkelte nettlesere blokkere automatisk avspilte lyder helt, noe som gjør dem utilgjengelige for brukere. Til slutt er det tilgjengelighetshensyn ved bruk av autoavspilt lyd; hvis en bruker har nedsatt hørsel eller er i et støyende miljø, kan det hende de ikke kan høre lyden i det hele tatt.

<audio autoplay>
  <source src="sound.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>

1. Denne kodelinjen lager et lydelement som automatisk spilles av når siden er lastet inn:

Autoplay-attributt for lyd

Audio autoplay-attributtet er et HTML-element som lar en nettleser automatisk spille av en lydfil når siden lastes inn. Dette attributtet kan brukes til å legge til lydeffekter eller bakgrunnsmusikk på en nettside. Den kan også brukes til å spille av reklame eller annet innhold som krever umiddelbar oppmerksomhet. Autoplay-attributtet kan settes til true eller false, avhengig av om lyden skal begynne å spille automatisk når siden lastes.

Hvordan spiller jeg musikk automatisk på HTML-nettstedet mitt

5

For å automatisk spille av musikk på et HTML-nettsted ved hjelp av HTML5, må du bruke

Her er et eksempel på hvordan du vil bruke dette elementet:

Du kan også legge til flere attributter som loop og kontroller hvis du vil ha mer kontroll over hvordan lyden spilles av på nettstedet ditt.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar