Løst: hvordan legge inn lyd i html

Hovedproblemet knyttet til å bygge inn lyd i HTML er nettleserkompatibilitet. Ulike nettlesere kan støtte forskjellige lydformater, og ikke alle nettlesere støtter de samme lydkodekene. I tillegg støttes ikke HTML5-lydkoder i alle nettlesere, så eldre versjoner av Internet Explorer kan kanskje ikke spille av innebygde lydfiler. Videre kan enkelte mobile enheter ha problemer med å spille visse typer innebygde lydfiler på grunn av maskinvarebegrensninger eller programvarebegrensninger.

<audio controls>
  <source src="yourAudioFile.mp3" type="audio/mpeg">
  Your browser does not support the audio element.
</audio>

1.

2.– Denne kodelinjen spesifiserer hvilken lydfil som skal brukes for lydelementet. Kildeattributtet er satt til "yourAudioFile.mp3", som er en .mp3-fil, og typeattributtet er satt til "audio/mpeg" slik at nettlesere vet hvilken type fil det er.

3. Nettleseren din støtter ikke lydelementet. – Denne kodelinjen gir en melding til nettlesere som ikke støtter HTML5-lydelementer, og forteller dem at de ikke kan spille av denne lydfilen i nettleseren.

Bygg inn lydelement

HTML

For å bruke et lydelement på nettsiden din, må du inkludere det i HTML-koden din:

"kontroller"-attributtet legger til spillerkontroller (spill av/pause osv.) til elementet slik at brukere kan kontrollere lydavspilling. "src"-attributtet spesifiserer plasseringen av lydfilen og dens type ("type"). Du kan også spesifisere flere kilder for forskjellige typer filer (f.eks. .ogg og .mp3).

Hvordan legger jeg inn lyd i HTML

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar