Løst: eurosymbol

Hovedproblemet er at eurosymbolet ikke er varemerkebeskyttet og kan derfor brukes av alle.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
  <p>The euro symbol: €</p> 
</body>
</html>

 

Den første linjen er dokumenttypeerklæringen. Den forteller nettleseren hvilken type HTML-dokument som kan forventes.

Den andre linjen er starten på HTML-dokumentet. HTML-elementet er rotelementet til en HTML-side.

Den tredje linjen inneholder hodeelementet. Dette elementet inkluderer informasjon om dokumentet, for eksempel tittelen, og lenker til andre ressurser, for eksempel CSS-filer.

Den fjerde linjen inneholder et metaelement. Dette elementet spesifiserer tegnkodingen for dokumentet. I dette tilfellet er den satt til UTF-8, som er en Unicode-tegnkoding.

Den femte linjen er slutten av hodeelementet.

Den sjette linjen er starten på kroppselementet. Dette elementet inneholder alt innholdet som vil bli vist på siden.

Den syvende linjen inneholder et avsnittselement. Dette elementet inneholder tekst som vil vises i et avsnitt på siden. I dette tilfellet inneholder den litt tekst med et eurosymbol (€).
Den åttende linjen er

ASCII-symboler

Ascii-symbolet i HTML er "."

arbeid med ascii og HTML

HTML er et markup-språk som brukes til å lage nettsider. Ascii er en tegnkoding som brukes til å representere tekst i HTML. ASCII-tegn er de grunnleggende symbolene som brukes til å lage tekst i HTML.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar