Løst: html-filterfilopplasting

Hovedproblemet knyttet til opplasting av HTML-filterfil er at det enkelt kan omgås. HTML-filtre er laget for å blokkere visse typer filer fra å bli lastet opp, men de kan omgås ved å endre filtypen eller ved å bruke et verktøy for å redigere filoverskriften. Dette betyr at ondsinnede filer fortsatt kan lastes opp, noe som potensielt kan føre til sikkerhetssårbarheter og datainnbrudd. I tillegg er HTML-filtre ikke i stand til å oppdage skadelig kode i en fil, så selv om en skadelig fil er blokkert fra å lastes opp, kan den fortsatt inneholde skadelig kode som kan kjøres på serveren.

<form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
    <input type="file" name="fileToUpload" id="fileToUpload" accept=".html">
    <input type="submit" value="Upload HTML File" name="submit">
</form>

1. Denne linjen oppretter et HTML-skjema med handlingsattributtet satt til "upload.php" og metodeattributtet satt til "post", samt setter enctype-attributtet til "multipart/form-data":

2. Denne linjen oppretter et input-element av typen fil, med navnet "fileToUpload" og en id for "fileToUpload", og setter accept-attributtet til ".html":

3. Denne linjen oppretter et input-element av typen submit, med verdien «Last opp HTML-fil» og navnet «submit»:

4. Denne linjen lukker skjemaet:

Filtrering og validering av filviktighet

Filtrering og validering av filviktighet i HTML er en prosess for å sikre at bare de nødvendige filene lastes opp til en nettside. Dette kan gjøres ved å sette opp regler og parametere for filtypene som kan lastes opp, for eksempel filstørrelse, type eller filtype. I tillegg kan HTML-skjemaer brukes til å validere brukerinndata før de sendes til serveren. Dette bidrar til å sikre at bare gyldige data aksepteres og forhindrer at ondsinnet kode kjøres på serveren. Til slutt er det viktig å bruke sikre metoder for å laste opp filer, for eksempel bruk av HTTPS- eller SFTP-protokoller i stedet for FTP.

Hvordan begrenser jeg filtyper i HTML

HTML-standarden gir ikke en måte å begrense filtyper ved bruk av en element. Du kan imidlertid bruke JavaScript til å sjekke filtypen før den lastes opp.

For å gjøre dette kan du bruke FileReader API til å lese innholdet i filen og deretter sjekke typen. Hvis det ikke er en av de tillatte typene, kan du forhindre at det lastes opp ved å kalle preventDefault() på hendelsesobjektet som ble sendt til endringsbehandleren din.

Du kan også bruke HTML5s accept-attributt på din element for å spesifisere hvilke typer filer som er tillatt. Dette vil føre til at en nettleserspesifikk dialogboks vises når en bruker prøver å laste opp en fil som ikke er i et av de aksepterte formatene.

Relaterte innlegg:

Legg igjen en kommentar