ဖြေရှင်းထားသည်- javascript သည် လက်ရှိ url ကို ရယူသည်။

အဓိကပြဿနာမှာ JavaScript ရှိ “လက်ရှိ URL” သည် အမြဲတမ်းယုံကြည်စိတ်ချရခြင်းမရှိပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် ဝဘ်ဘရောက်ဆာတစ်ခုတွင် စာမျက်နှာတစ်ခုကို တင်ပါက၊ လက်ရှိ URL သည် စာမျက်နှာ၏လိပ်စာဖြစ်လိမ့်မည်။ သင်သည် အခြားဘရောက်ဆာကို အသုံးပြု၍ စာမျက်နှာကို တင်ပါက သို့မဟုတ် သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိ ဖိုင်တစ်ခုမှ ၎င်းကို တင်ပါက၊ လက်ရှိ URL သည် ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။

var currentURL = window.location.href;

ဤကုဒ်လိုင်းသည် “currentURL” ဟုခေါ်သော ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကို သတ်မှတ်ပြီး ၎င်းကို လက်ရှိဝဘ်စာမျက်နှာ၏ URL ၏တန်ဖိုးကို သတ်မှတ်ပေးသည်။

လက်ရှိပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရယူပါ။

JavaScript တွင် အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ လက်ရှိဂုဏ်သတ္တိများကို ရယူရန် နည်းလမ်းအချို့ရှိပါသည်။ တစ်နည်းမှာ Object.getOwnPropertyNames() method ကိုသုံးရန်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည် အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ ကိုယ်ပိုင်ဂုဏ်သတ္တိများစာရင်းကို ပြန်ပေးသည်။ ထို့နောက် သင်သည် ပိုင်ဆိုင်မှုတန်ဖိုးကို ဝင်ရောက်ရန် ကိန်းရှင်တစ်ခုအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။

Object.keys() method ကို အသုံးပြု၍ အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ လက်ရှိဂုဏ်သတ္တိများကို ရယူရန် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းသည် အရာဝတ္တုတစ်ခု၏ သော့များ (သို့မဟုတ် သီးသန့်သတ်မှတ်သူ) များစာရင်းကို ပြန်ပေးသည်။ ထို့နောက် ၎င်းသော့နှင့်ဆက်စပ်သောတန်ဖိုးကို ဝင်ရောက်ရန် သော့အမည်ကို ပြောင်းလွဲပြောင်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။

Related ရေးသားချက်များ:

a Comment ချန်ထား