ဖြေရှင်းထားသည်- TextInput သည် တုံ့ပြန်မှုဇာတိကို ပိတ်ထားသည်။

TextInput disable react native ၏ အဓိကပြဿနာမှာ အသုံးပြုသူများအား သင့်အက်ပ်တွင် ဖောင်များအတွင်းသို့ စာသားများဝင်ရောက်ခြင်းမှ တားဆီးနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သုံးစွဲသူများအတွက် ကြီးမားသော အဆင်မပြေမှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး ပျောက်ဆုံးသွားသော ဒေတာ သို့မဟုတ် အခြားပြဿနာများကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

 textinput disable keyboard (4) I have a TextInput in React Native and I want to disable the keyboard when the user clicks outside of it. The following example shows how to use refs to clear the input field. In this chapter, we will show you how to work with TextInput elements in React Native. The following example shows how to use refs to clear the input field. The following example shows how to use refs to clear the input field.

React native textinput disable keyboard, react native textinput disable keyboard (4) I have a TextInput in React Native and I want to disable the keyboard when the user clicks outside of it. The following example shows how to use refs to clear the input field. In this chapter, we will show you how to work with TextInput elements in React Native.

အောက်ဖော်ပြပါ ဥပမာသည် ထည့်သွင်းမှုအကွက်ကို ရှင်းလင်းရန် refs ကိုအသုံးပြုပုံကို ပြသထားသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ ဥပမာသည် ထည့်သွင်းမှုအကွက်ကို ရှင်းလင်းရန် refs ကိုအသုံးပြုပုံကို ပြသထားသည်။

မူရင်းစာသားထည့်သွင်းမှုကို ကီးဘုတ်ပိတ်ပါ၊ ဇာတိစာသားထည့်သွင်းမှုကို တုံ့ပြန်သည့် ကီးဘုတ်ကို ပိတ်ထားပါ (4) ကျွန်ုပ်တွင် စာသားထည့်သွင်းမှုအား ပြန်လည်တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ကီးဘုတ်ကို အသုံးပြုသူမှ ပြင်ပသို့နှိပ်သည့်အခါတွင် ကီးဘုတ်ကို ပိတ်လိုပါသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ ဥပမာသည် ထည့်သွင်းမှုအကွက်ကို ရှင်းလင်းရန် refs ကိုအသုံးပြုပုံကို ပြသထားသည်။ ဤအခန်းတွင်၊ React Native ရှိ TextInput ဒြပ်စင်များနှင့် မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်ကို သင့်အား ပြသပါမည်။ အောက်ဖော်ပြပါ ဥပမာသည် ထည့်သွင်းမှုအကွက်ကို ရှင်းလင်းရန် refs ကိုအသုံးပြုပုံကို ပြသထားသည်။ အောက်ဖော်ပြပါ ဥပမာသည် ထည့်သွင်းမှုအကွက်ကို ရှင်းလင်းရန် refs ကိုအသုံးပြုပုံကို ပြသထားသည်။

React-Native Text ထည့်သွင်းမှုတွင် ရွေးချယ်စရာများကို ပိတ်ပါ။

React-Native စာသားထည့်သွင်းမှုတွင် ရွေးချယ်မှုများကို ပိတ်ရန် နည်းလမ်းအချို့ရှိပါသည်။

တစ်နည်းမှာ TextInput အစိတ်အပိုင်းတွင် disabled prop ကိုသုံးရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အမျိုးအစားမှလွဲ၍ ရွေးချယ်စရာအားလုံးကို ပိတ်ပါမည်။

အခြားနည်းလမ်းမှာ TextInput အစိတ်အပိုင်းတွင် disableInput prop ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ထည့်သွင်းမှုအကွက်ကို ပိတ်ပစ်မည်ဖြစ်သော်လည်း အခြားရွေးချယ်စရာအားလုံးကို ဖွင့်ထားလိုက်ပါ။

Related ရေးသားချက်များ:

a Comment ချန်ထား