ဖြေရှင်းပြီးသား- html ဖောင်ကို ရွေးပါ။

HTML form select နှင့် ပတ်သက်သော အဓိကပြဿနာမှာ အသုံးပြုသူသည် စာရင်းမှ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကို ရွေးချယ်ထားကြောင်း သေချာစေရန် ခက်ခဲနိုင်သည်။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးမှ ရွေးချယ်ခွင့်တစ်ခုကို မရွေးချယ်ပါက၊ ဖောင်သည် မှန်ကန်စွာ တင်သွင်းမည်မဟုတ်သည့်အပြင် အဆိုပါအကွက်နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ဒေတာများ ဆုံးရှုံးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ အသုံးပြုသူတစ်ဦးသည် မှားယွင်းသောရွေးချယ်မှုကို ရွေးချယ်ပါက၊ ၎င်းသည် မှားယွင်းသောဒေတာကို တင်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် မှားယွင်းစွာလုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။

<form>
  <select>
    <option value="volvo">Volvo</option>
    <option value="saab">Saab</option>
    <option value="mercedes">Mercedes</option>
    <option value="audi">Audi</option>
  </select>
</form>

1. ဤစာကြောင်းသည် HTML ဖောင်ဒြပ်တစ်ခုကို ဖန်တီးသည်-

2. ဤစာကြောင်းသည် drop-down list တစ်ခုဖန်တီးရန် အသုံးပြုသည့် ရွေးချယ်ထားသော element တစ်ခုကို ဖန်တီးသည်-
8. ဤစာကြောင်းသည် ပုံစံဒြပ်စင်ကို ပိတ်သည်-

form attribute ကိုရွေးပါ။

HTML ရှိ Select form attribute ကို အသုံးပြုသူမှ ရွေးချယ်ရန် drop-down list တစ်ခု ဖန်တီးရန် အသုံးပြုပါသည်။ ဟိ ဒြပ်စင်။ အသုံးပြုသူမှ ရွေးချယ်နိုင်သော ရွေးစရာများစာရင်းကို ဖန်တီးရန် ဤဒြပ်စင်ကို အသုံးပြုပါသည်။ ဟိ tag မျိုးစုံထည့်လို့ရပါတယ်။

ဥပမာ:


Related ရေးသားချက်များ:

a Comment ချန်ထား