ဖြေရှင်းထားသည်- __sub__

__sub__ ၏ အဓိကပြဿနာမှာ မူရင်းအမျိုးအစားနှင့် သဟဇာတမဖြစ်နိုင်သော အမျိုးအစားခွဲတစ်ခုကို ဖန်တီးရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။

def __sub__(self, other):
    """Subtract two vectors."""
    if len(self) != len(other):
        raise ValueError("Cannot subtract vectors of different lengths.")
    return Vector([x - y for x, y in zip(self, other)])

ဤသည်မှာ Vector အရာဝတ္ထုတစ်ခုအတွက် အနုတ်အော်ပရေတာ၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်သည်။ နုတ်လိုက်သော vector နှစ်ခုသည် အရှည်မတူညီပါက၊ ValueError တက်လာလိမ့်မည်။ မဟုတ်ပါက၊ ၎င်းသည် input vector နှစ်ခု၏ သက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ၏ အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည့် အစိတ်အပိုင်းများ ခြားနားသည့် Vector object အသစ်ကို ပြန်ပေးလိမ့်မည်။

_sub_၊ မိမိကိုယ်မိမိ အခြားအငြင်းပွားမှုများ

Python တွင်၊ sub-argument သည် အခြားသော argument တစ်ခု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အောက်ပါကုဒ်တွင်၊ ပထမအငြင်းအခုံ (x) သည် ဒုတိယအငြင်းအခုံ (y) ၏ အခွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။

x = 5

y = ၁၄

ဤကိစ္စတွင်၊ x နှင့် y တို့သည် တတိယအငြင်းအခုံ (z) ၏ အခွဲများဖြစ်သည်။

အတန်းအစားများ

Python တွင်၊ အတန်းများသည် class တစ်ခု၏ဥပမာများဖြစ်သည်။ အတန်းသည် အရာဝတ္ထုများ ဖန်တီးရန်အတွက် နမူနာပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ အတန်း၏အမည်ဖြင့်လိုက်သောသော့ချက်စကားလုံးအတန်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သင်သည် class တစ်ခု၏ဥပမာတစ်ခုကိုဖန်တီးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ MyClass အတန်း၏ စံနမူနာတစ်ခုကို ဖန်တီးရန်၊ သင်သည် အောက်ပါဖော်ပြချက်ကို အသုံးပြုရပါမည်-

myclass = MyClass()

class တွင်သတ်မှတ်ထားသော constructor function ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် class တစ်ခု၏ instance တစ်ခုကို ဖန်တီးနိုင်သည်။ constructor function သည် သင်ဖန်တီးလိုသော object ၏ အမည်ဖြစ်သည့် argument တစ်ခုကို ယူသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ MyClass class ၏ instance တစ်ခုကို ဖန်တီးပြီး ၎င်း၏ constructor function ကိုခေါ်ဆိုရန်၊ သင်သည် အောက်ပါဖော်ပြချက်ကို အသုံးပြုရပါမည်-

myclass = MyClass(name=”John”)

မျက်လှည့်နည်း

Python ရှိ မှော်နည်းလမ်းကို ချဉ်းကပ်ရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ သင်၏ သီးခြားလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ ကွဲပြားမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဤမေးခွန်းအတွက် အရွယ်အစား-လိုက်ဖက်-အားလုံးအတွက် အဖြေမရှိပါ။ သို့သော်၊ Python တွင် မှော်နည်းလမ်းကို အသုံးပြုနည်းဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်အချို့တွင် ပျင်းစရာကောင်းသော အလုပ်များကို အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ရန် သို့မဟုတ် ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ဆောင်မှုများကို လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ လုပ်ဆောင်ရန် ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်၊ မှန်ကန်စွာအသုံးမပြုပါက အန္တရာယ်ရှိနိုင်သောကြောင့် မှော်နည်းလမ်းကို အသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်များကို သင်နားလည်ကြောင်း အမြဲသေချာပါစေ။

Related ရေးသားချက်များ:

a Comment ချန်ထား