ဖြေရှင်းထားသည်- အူး python

Python ရှိ OOP များနှင့် ပတ်သက်သော အဓိက ပြဿနာမှာ အမွေဆက်ခံမှု အများအပြားအတွက် ပံ့ပိုးမှု မရှိခြင်း ဖြစ်သည်။ Python သည် single inheritance ကိုသာ ပံ့ပိုးပေးသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ class တစ်ခုသည် parent class တစ်ခုမှသာ အမွေဆက်ခံနိုင်သည် ။ ရှုပ်ထွေးသော လက်တွေ့ကမ္ဘာ ဆက်ဆံရေးများကို စံနမူနာယူရန် ကြိုးပမ်းသည့်အခါ ၎င်းသည် အကန့်အသတ်များစွာဖြင့် အတန်းများကို ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို ကန့်သတ်ထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ Python တွင် encapsulation ကို တွန်းအားပေးရန် built-in နည်းလမ်း မရှိပါ။ ဒေတာ ခိုင်မာမှုရှိစေရန်နှင့် ကုဒ်ဖတ်နိုင်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် ခက်ခဲစေသည်။

class Car:
  def __init__(self, make, model, year):
    self.make = make
    self.model = model
    self.year = year

  def get_make(self):
    return self.make

  def get_model(self):
    return self.model

  def get_year(self):
    return self.year

# ဤလိုင်းသည် Car ဟုခေါ်သော အတန်းတစ်ခုကို ဖန်တီးသည်။
အတန်းအစားကား

# ဤစာကြောင်းသည် ဖန်တီးသည့်အခါ အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ ဂုဏ်ရည်များကို ကနဦးအစပြုရန် အသုံးပြုသည့် __init__ နည်းလမ်းကို သတ်မှတ်သည်။ ၎င်းသည် ဘောင်သုံးခု—လုပ်ရန်၊ မော်ဒယ်နှင့် နှစ်—ကိုယူကာ ၎င်းတို့ကို အရာဝတ္ထု၏ဂုဏ်ရည်များအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးသည်။
def __init__(ကိုယ်တိုင်၊ ပြုလုပ်၊ မော်ဒယ်၊ နှစ်):
self.make = လုပ်သည်
self.model = မော်ဒယ်
self.year = နှစ်

# ဤစာကြောင်းသည် အရာဝတ္ထုတစ်ခုအတွက် make attribute ၏တန်ဖိုးကို ပြန်ပေးသည့် get_make ဟုခေါ်သော နည်းလမ်းကို သတ်မှတ်သည်။
def get_make(ကိုယ်တိုင်):
ကိုယ်တိုင်ပြန်လုပ်ပါ။

# ဤစာကြောင်းသည် အရာဝတ္ထုတစ်ခုအတွက် မော်ဒယ် attribute ၏တန်ဖိုးကို ပြန်ပေးသည့် get_model ဟုခေါ်သော နည်းလမ်းကို သတ်မှတ်သည်။

def get_model(ကိုယ်တိုင်):
self.model ပြန်လာပါ။

# ဤစာကြောင်းသည် အရာဝတ္ထုတစ်ခုအတွက် နှစ်၏တန်ဖိုးကို ပြန်ပေးသည့် get_year ဟုခေါ်သော နည်းလမ်းကို သတ်မှတ်သည်။

def get_year(ကိုယ်တိုင်):
self.year ပြန်လာပါ။

Object-oriented Programming

Object-oriented programming (OOP) သည် အပလီကေးရှင်းများနှင့် ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရန်အတွက် အရာဝတ္ထုများနှင့် ၎င်းတို့၏ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများကို အသုံးပြုသည့် ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ ပါရာဒိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Python တွင် OOP သည် အမွေဆက်ခံမှု၊ ကုဒ်ဝှက်မှု၊ abstraction နှင့် polymorphism တို့၏ အယူအဆအားဖြင့် ပြန်သုံးနိုင်သော ကုဒ်ကို ဖန်တီးခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်သည်။ Inheritance သည် ပရိုဂရမ်မာများအား အခြားအတန်းများမှ အရည်အချင်းများကို အမွေဆက်ခံသည့် အတန်းများကို ဖန်တီးနိုင်စေပါသည်။ Abtraction သည် မလိုအပ်သောအသေးစိတ်များကို ဖုံးကွယ်ခြင်းဖြင့် ရှုပ်ထွေးသောကုဒ်များကို ရိုးရှင်းစေပြီး ပြင်ပသို့ဝင်ရောက်နိုင်သော အရာတစ်ခု၏အတွင်းပိုင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို Encapsulation က ဖုံးကွယ်သည်။ Polymorphism သည် မတူညီသော အရာဝတ္တုများကို တူညီသော အင်တာဖေ့စ်ကို မျှဝေရန် ခွင့်ပြုသော်လည်း အရာဝတ္တုတစ်ခုစီသည် အင်တာဖေ့စ်၏ ထူးခြားသော အကောင်အထည်ဖော်မှု ရှိနိုင်ပါသည်။ Python ရှိ OOP သည် အရာဝတ္ထုအသစ်များကို လက်ရှိကုဒ်တွင် ကွဲပြားမှုအနည်းငယ်ဖြင့် ဖန်တီးနိုင်သောကြောင့် လက်ရှိကုဒ်ကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ပြင်ဆင်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။

Object oriented programming နှင့် procedural programming

Object-oriented programming (OOP) သည် အပလီကေးရှင်းများနှင့် ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရန်အတွက် အရာဝတ္ထုများနှင့် ၎င်းတို့၏ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများကို အသုံးပြုသည့် ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ ပါရာဒိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အရာဝတ္တုများအတွင်းရှိ ဒေတာများအပြင် ၎င်းတို့ကို ကိုင်တွယ်ရန် အသုံးပြုသည့် နည်းလမ်းများကို အာရုံစိုက်သည်။ OOP သည် developer များအား လွယ်ကူစွာ ပြုပြင်မွမ်းမံပြီး တိုးချဲ့နိုင်သော ပြန်သုံးနိုင်သော ကုဒ်ကို ဖန်တီးနိုင်စေပါသည်။

Procedural programming သည် လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ပိုမိုထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စေမည့် ညွှန်ကြားချက်များကို အဆင့်ဆင့်ပုံစံဖြင့် ရေးသားထားသော ပရိုဂရမ်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤ programming အမျိုးအစားသည် ရှုပ်ထွေးသော ပြဿနာများကို တစ်ကြိမ်လျှင် တစ်ခုပြီးတစ်ခု ဖြေရှင်းနိုင်သော သေးငယ်ပြီး ပိုမိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သော အပိုင်းများအဖြစ် ခွဲခြမ်းရန် အာရုံစိုက်သည်။

Python တွင်၊ object-oriented နှင့် procedural programming paradigms နှစ်ခုလုံးကို ပံ့ပိုးထားသည်။ Object-oriented programming သည် program တစ်လျှောက်လုံး ပြန်သုံးနိုင်သော class များနှင့် object များကို ဖန်တီးခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော code အဖွဲ့အစည်းကို ဖန်တီးပေးပါသည်။ Procedural programming သည် မတူညီသော parameters များဖြင့် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ခေါ်နိုင်သော functions or processs ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရှုပ်ထွေးသောပြဿနာများကို သေးငယ်သောအပိုင်းများအဖြစ်သို့ ခွဲခြမ်းရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။

Python ရှိ OOPs ၏ အခြေခံသဘောတရားများ

Object-Oriented Programming (OOP) သည် အပလီကေးရှင်းများနှင့် ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရန်အတွက် အရာဝတ္ထုများနှင့် ၎င်းတို့၏ အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုများကို အသုံးပြုသည့် ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ ပါရာဒိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Python တွင်၊ OOP သဘောတရားများကို အရာဝတ္ထုများဖန်တီးရန် အသုံးပြုသည့် အတန်းများကို ဖန်တီးရန် အသုံးပြုသည်။ အတန်းများတွင် ၎င်းတို့မှ ဖန်တီးထားသော အရာများမှ ဝင်ရောက်နိုင်သည့် ဒေတာ attribute များနှင့် နည်းလမ်းများ ပါဝင်သည်။ အရာဝတ္ထုများသည် အမွေဆက်ခံမှု၊ ဖွဲ့စည်းမှု၊ နှင့် polymorphism မှတဆင့် အပြန်အလှန် အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ OOPs များသည် လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သော ကုဒ်ပမာဏကို လျှော့ချခြင်းဖြင့် developer များအား ပိုမိုထိရောက်သောကုဒ်ကို ဖန်တီးနိုင်စေရန် ကူညီပေးပါသည်။ ၎င်းသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ကုဒ်ဖွဲ့စည်းမှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်လည်း ခွင့်ပြုပေးပါသည်။

Related ရေးသားချက်များ:

a Comment ချန်ထား