ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ: html ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚಿತ್ರ ಪರದೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ

HTML ಹಿನ್ನಲೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಚಿತ್ರವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳೆಯದಿರಬಹುದು. ಇದು ವಿರೂಪಗೊಂಡ ಅಥವಾ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ಪುಟದ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಗಮನವನ್ನು ಕೆಡಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಚಿತ್ರವು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಧಾನವಾದ ಲೋಡಿಂಗ್ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

<style> 
  body { 
    background-image: url("background.jpg"); 
    background-size: cover; 
  } 
</style>

1.

ಇದು ಹಿನ್ನಲೆ ಚಿತ್ರವು ಅದರ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಪರದೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸಂಬಂಧಿತ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು:

ಒಂದು ಕಮೆಂಟನ್ನು ಬಿಡಿ