נפתרה: קוד HTML תחתונה של זכויות יוצרים

הבעיה העיקרית עם קוד HTML של כותרת תחתונה של זכויות יוצרים היא שניתן להשתמש בו כדי להעתיק או להפיץ חומר המוגן בזכויות יוצרים באופן בלתי חוקי.

<div class="copyright"> © 2020 Copyright by Company Name. All Rights Reserved. </div>

שורת קוד זו יוצרת רכיב div עם המחלקה "זכויות יוצרים". ה-div מכיל טקסט שאומר "© 2020 זכויות יוצרים לפי שם החברה. כל הזכויות שמורות."

כותרת תחתונה וחלקים של רשת

כותרת תחתונה של דף אינטרנט היא החלק התחתון של הדף. הוא כולל מידע על הדף, כגון הכותרת והמחבר שלו, וכל מידע על זכויות יוצרים או רישוי. הכותרת התחתונה יכולה לכלול גם קישורים לדפים אחרים באותו אתר, או לאתרים חיצוניים.

חלקים מדף אינטרנט שעשויים להופיע בכותרת תחתונה כוללים:

-הכותרת של דף האינטרנט
-השם ופרטי ההתקשרות של מחבר האתר
- כל מידע על זכויות יוצרים או רישוי
-קישורים לדפים אחרים באותו אתר או לאתרים חיצוניים

הודעות קשורות:

השאירו תגובה