נפתרה: סמל נקודה HTML

הבעיה העיקרית עם סמל הנקודה html היא שניתן לבלבל אותו עם הנקודה העשרונית. כשמשתמשים במסמך, יש להקדים אותו תמיד עם קו נטוי אחורי () כדי לציין שזה לא מספר.

<p>The HTML code for the dot symbol is &#8226;</p>

שורת קוד זו מציגה פסקה בדף אינטרנט המציגה "קוד ה-HTML עבור סמל הנקודה הוא •".

תבליט HTML סמל, תווים וקודים של ישות

סמל הקליע הוא . התו הוא "כדור" וקוד הישות הוא "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> .

קוד תווים HTML עבור הנקודה

קוד תו ה-HTML עבור הנקודה הוא "."

הודעות קשורות:

השאירו תגובה