נפתרה: html השבת תיבת טקסט עריכה

הבעיה העיקרית עם השבתת עריכת תיבת טקסט ב-HTML היא שזה יכול להקשות על הזנת מידע לתוך התיבה.

<input type="text" disabled="disabled">

זהו שדה קלט מושבת, כלומר שמשתמש אינו יכול ליצור איתו אינטראקציה.

מאפייני תיבת טקסט

ישנם כמה מאפיינים שניתן להגדיר בתיבת טקסט ב-HTML. הנפוצים ביותר הם הרוחב והגובה של תיבת הטקסט, שקובעים את גודל תיבת הטקסט. מאפיינים נוספים שניתן להגדיר בתיבת טקסט כוללים את הגבול, הצבע והגופן שלה.

טיפים לשליטה בתיבת טקסט

ישנם כמה טיפים שניתן להשתמש בהם כדי לשלוט בתיבות טקסט ב-HTML.

אחת הדרכים לשלוט בתיבת הטקסט היא להשתמש ב-