נפתרה: השבת מילוי אוטומטי של קלט טופס HTML

הבעיה העיקרית עם השבתת המילוי האוטומטי של קלט טופס HTML היא שזה יכול להקשות על המשתמשים למלא טפסים. זה יכול להיות בעייתי במיוחד באתרים שבהם משתמשים בטפסים לאיסוף נתונים ממשתמשים. אם המשתמשים אינם מסוגלים למלא טפסים, הדבר עלול להוביל לאובדן נתונים ופוטנציאל לאיבוד עסקים.

<input type="text" autocomplete="off">

שורת הקוד שלמעלה יוצרת רכיב קלט מסוג טקסט, כאשר תכונת ההשלמה האוטומטית מוגדרת כ"כבוי". פעולה זו משביתה את תכונת ההשלמה האוטומטית של הדפדפן עבור שדה קלט טקסט מסוים זה.

השלמה אוטומטית של דפדפן ומילוי אוטומטי

השלמה אוטומטית של דפדפן ומילוי אוטומטי הן תכונות המאפשרות למשתמשים להקליד מילה או ביטוי ולבקש מהדפדפן למלא באופן אוטומטי את כתובת האינטרנט הנכונה או מידע אחר. זה יכול להיות שימושי כאשר אתה מנסה למצוא אתר אינטרנט או פיסת מידע מסוימת באינטרנט.

הודעות קשורות:

השאירו תגובה