נפתרה: רענן עמוד כל javascript שני

הבעיה העיקרית היא שקצב הרענון של דף מוגדר לרוב ל-60Hz, מה שאומר שהוא יתרענן כל שנייה. זו עלולה להוות בעיה אם אתה מנסה להשתמש ב-JavaScript כדי ליצור אינטראקציה עם הדף, מכיוון שהוא יבדוק כל הזמן את הדף לשינויים.

I want to refresh a page every second. I have tried this code but it doesn't work:
<code>&lt;script type="text/javascript"&gt;
    setTimeout("location.reload(true);",1000);
&lt;/script&gt;
</code>


A:

You can use <code>setInterval()</code>:


<code>setInterval(function() {
  console.log('refreshed');
}, 1000);</code>איך לרענן עמוד

ב-JavaScript, אתה יכול לרענן דף באמצעות הפונקציה window.refresh(). פונקציה זו דורשת שני ארגומנטים: כתובת האתר של הדף שיש לרענן ופונקציית התקשרות חוזרת. פונקציית ההתקשרות חוזרת נקראת כאשר הדף עבר רענון.

הודעות קשורות:

השאירו תגובה