נפתרה: שיטת הקסם של Python __sub__

שיטת הקסם __sub__ ב-Python משמשת לקריאה לפונקציה שלוקחת שני ארגומנטים, אך הארגומנט הראשון מתפרש כתת-מחלקה של המחלקה של הארגומנט השני. זה יכול להוביל להתנהגות בלתי צפויה אם תת המחלקה לא מיישמת את שיטת הקסם __sub__.

The __sub__ magic method is used to implement the subtraction operator for objects. It is called when the - operator is used on two objects of the same type. The __sub__ method should return the result of the subtraction operation.

For example, if we have a class that represents a complex number, we could define the __sub__ method like this:

class ComplexNumber: def __init__(self, real, imaginary): self.real = real self.imaginary = imaginary def __sub__(self, other): return ComplexNumber(self.real - other.real, self.imaginary - other.imaginary)

Now we can use the - operator on two ComplexNumber objects:

c1 = ComplexNumber(1, 2) c2 = ComplexNumber(3, 4) c3 = c1 - c2 print(c3) # Prints ComplexNumber(real=-2, imaginary=-2)

מהי שיטת הקסם

ב-Python, שיטת הקסם היא סוג מיוחד של פונקציה המאפשרת לקרוא לפונקציה מבלי לציין את שמה. זה נעשה על ידי הקדמת שם הפונקציה עם אמפרסנד (&).

רשימה של שיטות קסם

ישנן דרכים רבות ושונות לעשות קסמים בפייתון. הנה כמה:

1. ייבוא ​​אקראי
2. זמן ייבוא
3. מ- Math import sqrt, pi
4. מתאריך תאריך ייבוא, שעה
5. מיבוא אופרטור להוסיף, להחסיר, להכפיל, לחלק
6. מ-functools ייבוא ​​חלקי
7. מאוסף יבוא דקוו

הודעות קשורות:

השאירו תגובה