נפתרה: __div__

__div__ היא פונקציה שלוקחת שני ארגומנטים, מונה ומכנה. הבעיה היא שהוא יכול להפיק תוצאות שגויות כאשר מחלקים שני מספרים שאינם שניהם מספרים שלמים.

def __div__(self, other):
    return self.value / other.value

זוהי הגדרה של שיטת Python. היא מגדירה שיטה בשם __div__ שלוקחת שני ארגומנטים, עצמי ואחר. השיטה תחזיר את התוצאה של ערך עצמי חלקי ערך אחר.

__truediv__

ב-Python, הפונקציה truediv מחזירה את החלוקה האמיתית (חלוקה שלמה) של שני מספרים שלמים.

__floordiv__

ב-Python, הפונקציה floor() מחזירה את הערך השלם הנמוך ביותר שאינו גדול מהארגומנט.

הודעות קשורות:

השאירו תגובה